Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PwC), "Pharma 2020: Το Marketing του μέλλοντος", ο ρόλος των υπαλλήλων των τμημάτων πωλήσεων και Marketing στις φαρμακευτικές εταιρείες, θα αντικατασταθεί από ένα νέο μοντέλο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, καθώς ο κλάδος μεταβαίνει από μαζική σε εξειδικευμένη προσέγγιση της αγοράς με στόχο την αύξηση των εσόδων.

Σύμφωνα με την PwC, τα στελέχη πωλήσεων του φαρμακευτικού κλάδου θα είναι στο μέλλον πολύ λιγότερα, περισσότερο δυναμικά, θα διαθέτουν νέες ικανότητες, όπως η εκπαίδευση στις επιστήμες της υγείας, θα έχουν καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων σοβαρών ασθενειών, καθώς και την ικανότητα να διαπραγματεύονται με ισχυρούς παίκτες και ειδικούς από το χώρο της ιατρικής.

Στόχος τους δε θα είναι μόνο η πώληση προϊόντων, αλλά η καλύτερη διαχείριση των αποτελεσμάτων στην υγεία, μέσω μίας ολοκληρωμένης γκάμας υπηρεσιών διαχείρισης υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εξετάσεων, προγραμμάτων φαρμακευτικής αγωγής και συμβουλών για τη διατροφή.