Στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χάρη Κωνσταντινίδη προέβη ο όμιλος Adecco, αναθέτοντάς του ρόλο Team Leader.

Ως Team Leader, θα έχει στην ευθύνη του την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου Adecco. Το Τμήμα αυτό αναλαμβάνει τη στελέχωση των μόνιμων θέσεων εργασίας των εταιρειών-πελατών του ομίλου ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας. Ο κάθε σύμβουλος του Τμήματος εξειδικεύεται σε έναν επιχειρηματικό τομέα, για τις απαιτήσεις του οποίου διαθέτει βαθιά γνώση. Ο Χάρης Κωνσταντινίδης θα αναφέρεται απευθείας στην Διευθύντρια του Τμήματος, Χριστίνα Δακτυλίδου, η οποία κατέχει και τον ρόλο της Διευθύντριας Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού για την Ανατολική Ευρώπη.