Μέσα σε εορταστικό κλίμα, η Nestlé Ελλάς παρουσίασε τα αποτελέσματα της τριετούς δέσμευσής της «Nestlé Needs YOUth», για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Ελλάδα ξεπεράστηκε ο αρχικός στόχος των 500 ευκαιριών απασχόλησης, με 558 ευκαιρίες (412 προσλήψεις, 146 θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας).

Επίσης, μέσα από το «Μπορούμε Εδώ» που υλοποιήθηκε από τον Nescafé, η εταιρεία προσέφερε σε 400 νέους σε συνεργασία με το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, ειδίκευση με πιστοποίηση σε κλάδους που έχουν ζήτηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 3.000 νέοι με συμβουλευτική καριέρας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και σε ζωντανή σύνδεση με τις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοινώθηκαν οι δεσμεύσεις μέχρι το 2020 και οι στόχοι για τη «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά». Η Nestlé δεσμεύεται να προσλάβει 20.000 νέους κάτω των 30 ετών σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής, να ανοίξει 15.000 θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης και να εισάγει σχήματα μαθητείας σε όλες τις χώρες.

Η Τρίτη δέσμευση αφορά στη διοργάνωση εργαστηρίων «Readiness for work» (κλινικές βιογραφικών, συμβουλευτική καριέρας) και η τέταρτη στη δράση της «Συμμαχίας για τη Νέα Γενιά», στοχεύοντας σε 230.000 ευκαιρίες απασχόλησης και μαθητείας μέχρι το 2020. Η Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευσή της με 450 νέες ευκαιρίες απασχόλησης ως το 2020.