Την πρόθεσή της να δημιουργήσει 20.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ανακοίνωσε η Nestle.

Η πρωτοβουλία «Nestle needs YOUth» περιλαμβάνει 10.000 προσλήψεις και 10.000 ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε νέους κάτω των 30 ετών έως το 2016. «Σήμερα ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη είναι άνεργος», δήλωσε ο Laurent Freixe, Executive Vice-President και Επικεφαλής Ζώνης Ευρώπης της Nestle κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα δεδομένου ότι η ανεργία στην Ελλάδα αφορά τους μισούς και πλέον νέους κάτω των 25 ετών. Ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Στην πρωτοβουλία θα συνεισφέρουν όλες οι ομάδες της Nestle στην Ευρώπη καθώς η Nestle θα προσλάβει 3.000 νέους στη Γαλλία, 2.420 στη Γερμανία, 1.250 στην Ισπανία και 1.080 στην Ιταλία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται προσλήψεις και θέσεις για πρακτική άσκηση και μαθητεία. Στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν περισσότερες από 500 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους, αριθμός αναλογικά σημαντικά μεγαλύτερος από το μέγεθος της εταιρείας στην αγορά. Θέσεις εργασίας θα προβλέπονται σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων παραγωγής, διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεων, marketing, οικονομικών, μηχανολογίας και Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται και ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχουν σε νέους από τη Νότια Ευρώπη πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε μονάδες της Nestle στο εξωτερικό – στην Ελβετία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σκανδιναβία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας, η πρωτοβουλία Nestle needs YOUth θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα Readiness for Work, που περιλαμβάνει συμβουλευτική για την επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και υποστήριξη στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και την επαγγελματική συνέντευξη, σε σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις της Nestle.