Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Netcompany-Intrasoft, μέλος του δανέζικου ομίλου Netcompany A/S, με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βασικούς στόχους την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία, καθώς και την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω κοινών δράσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εν λόγω μνημονίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η προώθηση της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση των φοιτητών μέσω ανοιχτής επικοινωνίας με έμπειρα στελέχη της εταιρείας.

Ακόμη, προβλέπεται η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρεία.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του βραβευμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Netcompany-Intrasoft YOUTH, το οποίο στηρίζει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στοχεύοντας να ενθαρρύνει τη νέα γενιά και να την εμπνεύσει να οραματιστεί το μέλλον της στον κλάδο της Πληροφορικής.