Μια σειρά 15 Networking Breakfasts απευθυνόμενη σε τρεις μεγάλες ομάδες στελεχών, τους Οικονομικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Πωλήσεων και Marketing και τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει η ICAP Group.

Οι επιμέρους υπηρεσίες της ICAP αποτελούν το έναυσμα για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων Δικτύωσης που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος Ιουνίου και στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 300 διευθυντικά στελέχη. Για δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελένη Ζώη, τηλ. 210-7200199 ή [email protected]