Μέσα από έρευνα που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2019, η Samsung διαπίστωσε την ύπαρξη μιας κοινότητας χρηστών η οποία αναζητά ευέλικτες μορφές εργασίας, επιθυμεί να δημιουργεί ανά πάσα στιγμή και έχει υψηλές απαιτήσεις από την τεχνολογία.

Η εν λόγω κοινότητα αποτελεί το 28% του πληθυσμού, συνδυάζει την επαγγελματική και την προσωπική ζωή, αναζητά την ελευθερία να εργάζεται ευέλικτα (80%) και να εκφράζεται δημιουργικά μέσα από την εργασία της. Η κοινότητα αυτή ονομάστηκε από την Samsung «New Work Tribe», καθώς ο κύριος άξονας ζωής που επηρεάζεται από τη χρήση της τεχνολογίας, είναι η εργασία της, η οποία συνυπάρχει με την ψυχαγωγία χωρίς διακριτά όρια.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Pollfish, διαπίστωσε πως η New Work Tribe ηλικιακά ανήκει στους μεγαλύτερους millennials (27-45 ετών), είναι multitasking (71%), με το επάγγελμα να αποτελεί το πάθος της (89%), ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι διατηρεί στενή σχέση με την τεχνολογία, την οποία αξιοποιεί για να ενδυναμώσει κάθε έκφρανση της δημιουργικότητάς της.

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία (84%) της New Work Tribe χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone και επεξεργάζεται εικόνα και ήχο σε ποσοστό 68%.
Το 70% αυτής της κοινότητας χρησιμοποιεί το smartphone για ψυχαγωγία (παρακολούθηση ταινιών, gaming κ.ά.), ενώ είναι συνδεδεμένη στα social media, δημιουργώντας περιεχόμενο σε ισάριθμο ποσοστό (70%).

Γι’ αυτήν την κοινότητα, η τεχνολογία και ειδικά το smartphone, είναι το κύριο εργαλείο εργασίας και ψυχαγωγίας της. Μεταξύ άλλων, είναι πολυπράγμονες, καθώς το 71% επιλέγει επάγγελμα με πολλά αντικείμενα (συναφή ή μη), ενώ για το 89% το επάγγελμα αποτελεί το πάθος της.