Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις, το New York College, μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σε συνεργασία με τη Monogram, δημιούργησε το Digital Marketing Diploma, ένα καινούριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα digital marketing.

Στόχος του Digital Marketing Diploma είναι η πλήρης κατάρτιση των συμμετεχόντων στις τεχνικές και τα εργαλεία του online marketing. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό μέσω των workshops (labs).