Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 59 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.