Επιστροφή στο πεδίο των αρνητικών επιδόσεων εμφάνισε τον Μάιο ο Δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ο οποίος, καταγράφει σε μηνιαία βάση την πορεία 500 βορειοελλαδικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας δημοσκοπήσεων -ερευνών Interview, η επίδοση αυτή του Μαΐου είναι πολύ πιθανό να επηρεάστηκε από τις πρόσφατες εκλογές και το κλίμα, που επικράτησε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του περασμένου μήνα. Έτσι, παρόλο που τον Απρίλιο ο δείκτης NGBI 500 βρέθηκε σε θετικό έδαφος, στο +1, τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε στο -9, έναντι -3 τον Μάρτιο και -15 τον Μάιο του 2013. Ειδικότερα, τον Μάιο οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 24% ότι η κατάσταση τους είναι «καλή», έναντι αντίστοιχου ποσοστού 22% τον Απρίλιο 2014.

Την ίδια στιγμή στο 40% διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι η κατάστασή τους είναι «ικανοποιητική», ενώ αυξήθηκε ελαφρά, στο 36%, από 35% τον Απρίλιο αυτών που είπαν ότι είναι «κακή». Στο πεδίο της απασχόλησης, μικρή μείωση σημείωσε τον Μάιο το ποσοστό των βορειοελλαδιτών επιχειρηματιών που προτίθενται να προχωρήσουν σε προσλήψεις και έτσι αυτό διαμορφώθηκε στο 6%, από 8% τον Απρίλιο. Ταυτόχρονα, η πρόθεση απολύσεων προσεγγίζει το 6%, έναντι 8% τον Απρίλιο, ενώ η «μερίδα του λέοντος» των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το 88%, έναντι 84% τον προηγούμενο μήνα, επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του προσωπικού του.