Μικρή θετική μεταβολή κατέγραψε και τον Οκτώβριο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), αποτυπώνοντας την αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία είναι απότοκο της φετινής τουριστικής περιόδου, χωρίς βέβαια η άνοδός του να μπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή.

Έτσι, ο δείκτης προσέγγισε για τον Οκτώβριο το -20, έναντι -23 τον Σεπτέμβριο, -32 τον Αύγουστο και -35 τον περσινό Οκτώβριο. Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 19% ότι η κατάστασή τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15% τον Σεπτέμβριο του 2013. Για το επόμενο εξάμηνο, προσεγγίζουν το 14% οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάστασή τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17% τον Σεπτέμβριο.

Στο πεδίο της απασχόλησης η τάση για προσλήψεις παραμένει αναιμική και ασφαλώς δεν είναι αρκετά ενθαρρυντική, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση απολύσεων φτάνει στο 21%, έναντι 20% του Σεπτεμβρίου, ενώ στο 11% (έναντι ποσοστού 9% προηγούμενο μήνα) είναι η πιθανότητα για προσλήψεις. Η «μερίδα του λέοντος» των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το 68%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 71% τον Σεπτέμβριο, επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του προσωπικού της.