Πτωτικά, για τρίτο συνεχή μήνα, κινήθηκε ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ενσωματώνοντας στην πορεία του και στις απαντήσεις των επιχειρήσεων το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην οικονομία και στην αγορά, εν μέσω συνθηκών ολοένα και συρρικνούμενης ρευστότητας και ανασφάλειας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ο NGBI 500, τον φετινό Φεβρουάριο, προσέγγισε το -22, έναντι -18 τον Ιανουάριο, και -1 τον Φεβρουάριο του 2014. Για το επόμενο εξάμηνο, το 21% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι 17% τον Ιανουάριο. Στασιμότητα προβλέπει το 38% (35% τον Ιανουάριο) και επιδείνωση το 41%, έναντι 48% τον προηγούμενο μήνα. Στο πεδίο της απασχόλησης, μόλις στο 2% διαμορφώνεται πλέον η τάση για προσλήψεις, έναντι 4% τον Ιανουάριο του 2015, ενώ επισημαίνεται ότι χαμηλότερο ποσοστό από το 2% έχει να παρατηρηθεί από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012. Τέλος, η πρόθεση απολύσεων είναι σημαντικά αυξημένη και διαμορφώνεται στο 30%, έναντι 20% τον Ιανουάριο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (68%) των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του προσωπικού του.