Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016, πραγματοποίησε συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., Αποστολίνα Τσαλταμπάση. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξε η γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και η βελτίωση και η υποστήριξή της.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στην προτεραιότητα της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, αλλά και του στόχου της ΓΓΙΦ, που είναι η ενθάρρυνση της ενασχόλησης των γυναικών με το «επιχειρείν», με σκοπό να γίνουν ουσιαστικοί μέτοχοι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο μιας δίκαιης ανάπτυξης της χώρας μας. Μεταξύ άλλων, τα δύο μέρη αναφέρθηκαν στις εργαζόμενες γυναίκες, στις μικροεπιχειρηματίες, στις γυναίκες που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, αλλά και στη συνεργασία με γυναίκες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας έθεσε το πρόβλημα της άρνησης προσλήψεων γυναικών από τις επιχειρήσεις, με δικαιολογία τη μητρότητα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε κρούσματα απολύσεων εγκύων γυναικών, εκφράζοντας την πρόθεση της ΓΓΙΦ να παρέμβει ουσιαστικά. Αμφότερες οι δύο πλευρές πρότειναν μία πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στους φορείς, με στόχο την υλοποίηση ρυθμίσεων και δράσεων από κοινού, οι οποίες θα ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον επαγγελματικό τομέα στα χρόνια της κρίσης. Παράλληλα, διερευνήθηκε η δυνατότητα να δοθεί κάποιου είδους υποστήριξη σε άνδρες και γυναίκες μικροεπιχειρηματίες, προκειμένου να επιλέγουν γυναίκες για να καλύπτουν ανοικτές θέσεις στις επιχειρήσεις τους.