Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την έρευνα Consumer Confidence της Nielsen.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 12 μονάδες στις 65 μονάδες, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009. Επισημαίνεται επίσης ότι ενώ 9 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε ύφεση, μειώθηκε σημαντικά (-20 ποσοστιαίες μονάδες, στο 54%) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η χώρα θα παραμείνει σε ύφεση και τον επόμενο χρόνο, «γεγονός που υποδεικνύει τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν οι καταναλωτές όσον αφορά στη διαπραγματευτική πολιτική που θα ακολουθούσε η νέα κυβέρνηση έναντι των δανειστών».

Όσον αφορά στις βασικές ανησυχίες των Ελλήνων καταναλωτών, σύμφωνα με την έρευνα, η εργασιακή ασφάλεια παραμένει στην κορυφή σε ποσοστό 45%, αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, διπλάσιο από το ποσοστό, που σημειώνεται στο σύνολο της Ευρώπης. Η γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία, η οποία σημείωσε και μια σημαντική αύξηση κατά 18 μονάδες.