Η Nielsen διοργανώνει, για άλλη μια φορά, το διαδραστικό workshop «Shopper Centric Category Management», στις 19 και 20 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Life Gallery.

Ειδικότερα, μέσα από τα 8 βήματα της διαδικασίας του Category Management, θα παρουσιαστεί μία βελτιωμένη κατανόηση του «αγοραστικού ταξιδιού», των αναγκών και των αγοραστικών συνηθειών των καταναλωτών, παρέχοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να λάβουν ιδανικότερες στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση των κατηγοριών τους, συντελώντας στην αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι τo εν λόγω workshop θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική λήψη μιας σειράς σημαντικών αποφάσεων.