Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες βασίστηκε το 2023 η Νίκας, όσον αφορά στην εταιρική της υπευθυνότητα. Συγκεκριμένα, ως προς τον πυλώνα «Εργαζόμενοι», το 2023 δημιουργήθηκαν 110 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ορίστηκε ως νέος κατώτατος μισθός σε παραγωγή και διοίκηση το ποσό των 1000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Νίκας παρείχε δωρεάν πλήρη γεύματα σε εργαζομένους, καθώς και επιμόρφωση των παιδιών των εργαζομένων μέσω του προγράμματος της Morphoses. Αναφορικά με τον πυλώνα «Κοινωνία», πραγματοποιήθηκε δωρεά προϊόντων Νίκας 20 τόνων στην Τράπεζα Τροφίμων Αθηνών και άλλους φορείς, ενώ οι άνθρωποι της Νίκας συμμετείχαν στον 15ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου «Greece Race for the Cure».

Τέλος, στον τομέα «Περιβάλλον», η εταιρεία μείωσε την περιβαλλοντική επιβάρυνση και παρήγαγε βιοαέριο και ζωοτροφές, ενώ σχετικά με τη Διακυβέρνηση, απέκτησε και ανανέωσε σημαντικές πιστοποιήσεις, έχοντας και ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με φορείς, δίκτυα και ομάδες εργασίας.