Η Mercedes-Benz Hellas είναι μία εταιρεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Μέσα από συνεχείς προσπάθειες έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που διακατέχεται από κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και φροντίδας.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Νικολέττα Καβαθούλη: Στρατηγικός Πυλώνας της εταιρείας μας είναι η επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό της. Η εκπαίδευση του, η εσωτερική επικοινωνία, η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, η ενίσχυση της διαφορετικότητας και η δικαιοσύνη είναι οι βασικοί μας στόχοι.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

N.K.: Ακολουθώντας τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας, Daimler AG και την πρωτοβουλία «Leadership 2020», έχουμε ως προτεραιότητα και κύριο στόχο, να μετασχηματίσουμε την εταιρική μας κουλτούρα και να αναπτύξουμε ένα νέο τρόπο διοίκησης μέσα από οκτώ νέες αρχές ηγεσίας. Μέσα από ένα καθορισμένο πλάνο δράσεων (ενημερωτικές καμπάνιες, αλλαγές σε πολιτικές και διαδικασίες), αλλά και εμπλέκοντας το σύνολο των εργαζομένων, στόχος της εταιρείας μας είναι να αφομοιώσει τις νέες δομές, να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις στην αλλαγή και τελικά να ενσωματωθεί στη νέα εποχή του Ομίλου.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

N.K.: Το 2018 είναι μία χ ρονιά που έρχεται να αναπροσαρμόσει τους ήδη υπάρχοντες στόχους του HR, αλλά και να εστιάσει σε νέους τομείς, έτσι όπως αυτοί προκύπτουν από την πρωτοβουλία του «Leadership 2020».
Digital transformation & Internal Communication. Αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος μας αλλάζει και η ψηφιακή επανάσταση είναι πλέον πραγματικότητα, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε άμεσα τις δυνατότητες της νέας εποχής, εισάγοντας νέα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στην καθημερινή εργασία μας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, αλλά και εισάγοντας νέους digital τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ μας.
Recruitment & Employer Branding. Με σκοπό να διατηρήσουμε αλλά και να προσελκύουμε υψηλής κατάρτισης στελέχη, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εικόνα μας ως «εργοδότη πρώτης επιλογής», παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, μέσα από ένα ευνοϊκό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Το εγχείρημα για το 2018 γίνεται πιο απαιτητικό, καθώς πρέπει να ενσωματωθούν στα ελληνικά δεδομένα τα νέα πρότυπα της μητρικής μας εταιρείας. Η τοποθέτηση του «κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση» συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο και ενδυναμώνεται με διαδικασίες όπως global job postings και panel interviews.
Employee development. Η εταιρεία το 2018 εκτός από την υλοποίηση εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα αξιοποιήσει το Assessment Center και τα προσφερόμενα σεμινάρια από την Ακαδημία του Ομίλου που εδρεύει στην Γερμανία. Επιπλέον, θα υλοποιήσει job rotations και transfers, προγράμματα εσωτερικής πρακτικής κατάρτισης (Job Shadowing), και cross divisional projects, ενώ θα δημιουργήσει συγκεκριμένα προγράμματα διαδοχής και career paths για τα ταλέντα της.
People Non-monetary initiatives. Το 2018 ερχόμαστε να αναθεωρήσουμε και να επανακαθορίσουμε τις μη οικονομικές παροχές προς τους εργαζομένους μας και να εισάγουμε νέες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και στις απαιτήσεις της νέας εποχής, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την «εμπειρία» να είναι κάποιος εργαζόμενός μας.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

N.K.: Τα αρχικά C.A.S.E. αντιπροσωπεύουν 4 πεδία που στοχεύουν στο μέλλον της αυτοκίνησης: συνδεσιμότητα (Connected), αυτόνομη οδήγηση (Autonomous), ευέλικτη χρήση (Shared & Services) και ηλεκτροκίνηση (Electric), με τη Mercedes-Benz να σημειώνει ήδη μεγάλη πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν και φαινομενικά παράδοξο, οι παραπάνω 4 τομείς αντανακλούν το μέλλον του HR.

Καθώς οι παραδοσιακές δομές απασχόλησης και οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν, το νέο περιβάλλον απαιτεί τόσο να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους μας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν «συνδεδεμένοι» με την εταιρεία, όσο και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, παρέχοντάς τους την απαιτούμενη ευελιξία που θα τους επιτρέπει να δρουν αυτόνομα.

Οι εργαζόμενοι επιλέγουν να «μοιράσουν» τη γνώση τους μεταξύ τμημάτων, συμμετέχοντας σε swarms και cross divisional working groups, δομές που θα αποτελέσουν τις νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ έρχονται να «επανα-τροφοδοτήσουν τους ηλεκτροκινητήρες» των εταιρειών «εκκολάπτοντας» νέες και καινοτόμες ιδέες. Ο κάθε εργαζόμενος μπαίνει πλέον στη θέση του οδηγού αποφασίζοντας και κατευθύνοντας την προσωπική του ανάπτυ­ξη, καθώς και τις εξελίξεις της επιχείρησης.

Το κείμενο υπογράφει η Νικολέττα Καβαθούλη, HR Senior Manager, Mercedes-Benz Hellas, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.