Η nlpingreece προσφέρει το NLP (Neuro Linguistic Programming - Νευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός) Practitioner Certification, ένα χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο των επαγγελματικών επιδιώξεων επαγγελματιών διαφόρων κλάδων, επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων κ.ά..

Με το NLP Practitioner Certification Program οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων γνωρίζουν τεχνικές για μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, κομψότητα λόγου και στήριξης θέσεων, εξασφάλιση γρήγορης αποδοχής κτλ. Επιπλέον, άτομα που ειδικεύονται σε διάφορες μορφές συμβουλευτικής και υποστήριξης για τη σωματική και ψυχική υγεία, μπορούν να εμπλουτίσουν τις προσεγγίσεις τους, διευκολύνοντας τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Ακόμα, το NLP Practitioner Certification προσφέρει χρήσιμες τεχνικές σε εκπαιδευτές αλλά και σε φοιτητές.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 5 ενότητες (modules) που καλύπτουν ένα σύνολο 120 ωρών. Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος και για περισσότερες πληροφορίες: www.nlpingreece.com & www.synolic.com.