Το NLP αφορά τον εντοπισμό μοτίβων στον τρόπο σκέψης, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά και το να μάθει κάποιος πώς να επιλέξει συνειδητά τα πρότυπα που θα κρατήσει και ποια θα αλλάξει. Το NLP έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να κατακτήσουν τους επιχειρηματικούς και προσωπικούς τους στόχους.

Το Neuro-Linguistic Programming (NLP) είναι η μελέτη του πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Η φύση του εγκεφάλου μας και η συνείδησή μας δεν αποτελούν συγκεκριμένη επιστήμη ακόμα, και έτσι η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται από το NLP είναι το να σχηματιστούν μοντέλα για το πώς αυτά λειτουργούν. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη δημιουργία τεχνικών ταχείας αλλαγής των σκέψεων, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών που κάποιος μπορεί να μην θέλει να έχει, να μην έχει ανάγκη να έχει ή να μην γνώριζε ότι έχει.

Η ιδέα πίσω από NLP είναι να προσφέρει μια σειρά από εργαλεία που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Όταν κάποιος δεν ωθείται πλέον από φαινομενικά αόρατες δυνάμεις, η αυτοπεποίθηση και η ενέργειά του μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα καθώς έχει μεγαλύτερο έλεγχο των περιστάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα έχει πάντα περισσότερες διαθέσιμες επιλογές σε κάθε κατάσταση, αντί να περιορίζεται σε μία ή δύο που οι καταστάσεις στο παρελθόν του επέτρεπαν.

Ο Νευρο-Γλωσσικός προγραμματισμός λειτουργεί με τη βασική παραδοχή ότι η πραγματικότητα είναι υποκειμενική. Αντί να υποτεθεί ότι υπάρχει μια μόνο αντικειμενική πραγματικότητα στην οποία όλοι συμμετέχουν, εστιάζει στο πώς κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και βιώνει την πραγματικότητα εκ των έσω. Ως εκ τούτου, αντί για «γεγονότα», το NLP μελετά τις προσωπικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις.
Κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα μέσα από μια τεράστια συλλογή αντιλήψεων, σκέψεων, πεποιθήσεων και η οποία έχει μια δομή και οργάνωση, ακόμα κι αν είναι πολύ περίπλοκη για να την κατανοήσουμε από μόνοι μας.

Κάτι τέτοιο δεν διαφέρει από τις επικρατούσες αρχές της ψυχολογίας σύμφωνα με τις οποίες αναζητούνται οι ρίζες ενός προβλήματος στην παιδική ηλικία του ασθενούς, με την πεποίθηση ότι υπάρχει μια σύνδεση. Το NLP εξετάζει αυτές τις συνδέσεις με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η πιο μικρή λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία ή συμπεριφορά μπορεί να αποκαλύψει μερικές από τις βασικές εσωτερικές διαρθρωτικές διαδικασίες και ότι οποίος έχει εκπαιδευτεί στην παρατήρηση αυτών των σημάτων μπορεί να «δουλέψει» ώστε να αλλάξουν αυτές οι συμπεριφορές.

Αντί να είναι μια άκαμπτα πειθαρχημένη θεωρία, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί εργαλεία έχοντας ελεύθερα και απενοχοποιημένα δανειστεί στοιχεία από διάφορες θεωρίες και κλάδους. Μάλιστα, ο πειραματισμός ενθαρρύνεται ώστε να βρεθεί το κατάλληλο μέσο που το άτομο θα χρησιμοποιήσει. Δεδομένου ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί μια συγκεκριμένη προσέγγιση που θα έχει εφαρμογή για όλους είναι λιγότερο αποτελεσματική. Ως αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης, το NLP είναι κάτι περισσότερο από μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία παρά μια φιλοσοφία και επικεντρώνεται περισσότερο στο τι «λειτουργεί» σε σχέση με το τι είναι «αλήθεια».

Η ουσία της σχετικής εκπαίδευσης
Αντίθετα από διάφορες μεθόδους ψυχοθεραπείας, το NLP δεν «εξετάζει» τους ανθρώπους και στη συνέχεια να αποφασίσει για αυτούς ποια προβλήματα έχουν και πώς θα πρέπει να «θεραπευτούν». Στην ουσία του, βοηθά τα άτομα να αποφασίσουν τα ίδια ποια είναι τα «προβλήματά» τους και στη συνέχεια τα βοηθάει στην προσπάθεια επίλυσης αυτών. Δίνεται δηλαδή η ευκαιρία στον καθένα να αποφασίσει τι είναι αυτό που δεν του αρέσει στον εαυτό του ή στη ζωή του. Βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι ότι το NLP δεν κάνει κρίσεις για τα προβλήματά του, ούτε προσπαθεί να αναδείξει προβλήματα που το ίδιο το άτομο δεν εντοπίζει.

Κάθε «περιοχή» που κάποιος αποφασίζει υποκειμενικά ότι θέλει να αλλάξει ή να βελτιώσει στη ζωή του θεωρείται έγκυρη και αποδεκτή. Το ίδιο το άτομο αποφασίζει τι υλικό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τον «θεραπευτή» να ακούσει. Η διάγνωση καθορίζει ποια θα πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά αυτή, σε κάθε βήμα, μπορεί να αλλάξει αν αποδειχθεί ότι μια άλλη κατεύθυνση ή διάσταση θα ήταν πιο εποικοδομητική για το άτομο.

«Με το NLP μπορείς να ανακαλύψεις το δικό σου πνευματικό χάρτη και πώς αυτός επηρεάζει ότι κάνεις. Ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι; Το τι προσφέρει η εκπαίδευση στο NLP είναι μια από τις πιο εύλογες ερωτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος όταν θέλει να μάθει περισσότερα για το NLP» επισημαίνει ο Νικόλαος Φραγκιάς, Manager & NLP Trainer, Kariera Seminars και συνεχίζει: «Για πολύ κόσμο ακόμα είναι άγνωστες οι εφαρμογές του NLP και σίγουρα όχι τόσο ξεκάθαρες. Είναι όμως αρκετά ενδιαφέρον ότι με την ίδια διαδικασία μπορείς να αναπτύξεις την επαγγελματική σου ευελιξία και απόδοση, να έχεις καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους γύρω σου.

Βεβαίως όσο πιο γρήγορα ανακαλύψεις και γίνεις γνώστης αυτής της τέχνης θα καταλάβεις ότι υπάρχουν όρια μόνο εκεί που εσύ θες να βάλεις για τη χρήση του. Μαθαίνεις συγκεκριμένα βήμα προς βήμα μεθοδολογίες για να βελτιώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που λαμβάνεις την πληροφορία μέσω των 5 αισθήσεων, να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους, να συναναστρέφεσαι πιο αποτελεσματικά, να ψάχνεις για νέες και πιο δημιουργικές προσεγγίσεις, για τις προκλήσεις της ζωής».

«Λόγω του διττού χαρακτήρα που προσφέρει η εκπαίδευση σε NLP, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο διεισδυτική, η πιο άμεση και η πιο αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως, το κάθε άτομο, ξεχωριστά, έχει την ευκαιρία να φανταστεί και να δημιουργήσει, πρώτα νοητά και έπειτα πρακτικά, την επαγγελματική – προσωπική του επιτυχία. Με το πέρας αυτής, η αίσθηση που διακατέχει τον εκπαιδευόμενο, είναι της πλήρους πνευματικής ολοκλήρωσης» εξηγεί ο Θωμάς Κ. Κρύπας, CEO & Founder, Feel the Change Business and Personal Coach & Consultant.

«Το σημαντικότερο όφελος που προσφέρει το NLP είναι η αρίστευση μέσω της γνώσης του πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την απεριόριστη δύναμή του» τονίζει ο John Stockdale, Master Coach & Trainer of NLP, Stockdale & Associates και Performance Partnership. Ο ίδιος επισημαίνει ότι μέσω συγκεκριμένων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων επικοινωνίας, το NLP επιτρέπει στον καθένα από εμάς να δημιουργήσει άμεση και διαρκή αλλαγή. «Συνεπώς, μαθαίνεις να αλλάζεις τον τρόπο που επικοινωνείς και συμπεριφέρεσαι, να θέτεις και να πετυχαίνεις στόχους με συνέπεια και να αλλάζεις τη στάση ζωής σου. Εν ολίγοις θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο “εγχειρίδιο” του ανθρώπινου νου!» καταλήγει.

«Η εκπαίδευση σε NLP προσφέρει αναγνώριση του τρόπου σκέψης μας και ταυτόχρονα απόκτηση τεχνικών για αυτοβελτιώση. Ως αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να δημιουργήσει το μέλλον που του αξίζει και έχει ονειρευτεί» επισημαίνει ο Νίκος Πολίδης, Business & Life NLP Coach, ABNLP & Soft-Skills Trainer, NLP Polidis. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση η Μυρσίνη Κάνκελ -Αν., BSBA – MSc Trainer & Master Practitioner of NLP, Time-Line Therapy® & Hypnosis, Change your L.I.F.E – Living In Full Excellence δηλώνει: «Μας προσφέρει μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μας δίνει στην ουσία ένα εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού όσων πράττουμε καθώς και το πώς να ανακαλύπτουμε το τι μας κρατάει μακριά από αυτά που είμαστε ικανοί να πετύχουμε. Επίσης, μας προσφέρει την επιστήμη της επικοινωνίας. Η επιτυχία μας σε οποιονδήποτε τομέα, προσωπικό ή επαγγελματικό έχει να κάνει με το πόσο αποτελεσματικά επικοινωνούμε».


Δομή και περιεχόμενο
Από τα βασικά που πρέπει να κατανοήσει κάποιος που ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί σε NLP είναι τα 4 σημεία, γνωστά και ως πυλώνες του. Αυτές οι τέσσερις «βάσεις» συνοψίζονται στα εξής:
Rapport: Το πώς να οικοδομήσουμε μια σχέση με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό σας είναι ίσως το πιο σημαντικό δώρο που προσφέρει το NLP. Λόγω του ρυθμού μέσα στον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν και εργάζονται, ένα μεγάλο μάθημα από το rapport είναι το πώς κάποιος θα μπορεί να πει «όχι» σε όλες τις απαιτήσεις που αξιώνουν χρόνο και ταυτόχρονα να εξακολουθήσει να διατηρεί φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις.

Sensory Awareness: Όταν κάποιος αξιοποιεί όλες τις αισθήσεις του για να προσλάβει τα ερεθίσματα από το περιβάλλον είναι πραγματικά εκπληκτικές οι ανακαλύψεις για τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Outcome Thinking: Ο όρος συνδέεται με το να ξεκινήσει κάποιος να σκέφτεται τι είναι αυτό που θέλει αντί να κολλήσει σε μια αρνητική κατάσταση ή σε αρνητικές σκέψεις. Οι αρχές μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη λήψη αποφάσεων και επιλογών είτε πρόκειται για την προσωπική ζωή είτε για κάτι που αφορά το χώρο εργασίας. Στη μέγιστη αξιοποίησή του το outcome thinking μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον πραγματικό σκοπό του ανθρώπου στη ζωή του.

Behavioral Flexibility: Ο όρος σημαίνει το να ανακαλύψει κάποιος πώς μπορεί να κάνει κάτι με διαφορετικό τρόπο όταν συνειδητοποιεί ότι ο τρόπος που το κάνει μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί-αποδίδει. Ο Ν. Πολίδης λέει χαρακτηριστικά: «Η θεματολογία του NLP Training είναι αρκετά ευρεία και ταυτόχρονα επικεντρωμένη σε θέματα που αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος καθημερινά. Θέματα που έχουν να κάνουν με την επίλυση θεμάτων διαχείρισης άγχους και στοχοθέτησης μέχρι ακύρωση περιοριστικών πεποιθήσεων και φοβιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του με ένα δυναμικό και αποτελεσματικό σύνολο τεχνικών».

Στο ίδιο πνεύμα και ο J. Stockdale «Το NLP κινείται στο γνωστικό πεδίο της προσωπικής βελτίωσης και απόδοσης που αντλεί από μια ευρύτατη γκάμα θεματολογίας. Ως εκ τούτου ο κορμός του NLP Training, στο εισαγωγικό επίπεδο πιστοποίησης του NLP Practitioner, περιλαμβάνει:
1. την αποτελεσματική επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά – με εφαρμογή σε λεκτικό και μη λεκτικό πεδίο,
2. την αλλαγή αντίληψης και συμπεριφοράς,
3. τεχνικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης αρνητικών συναισθημάτων – όπως το στρες, και
4. μία μοναδική μέθοδο διαμόρφωσης και επίτευξης οποιουδήποτε στόχου».

«Ο απώτερος σκοπός της εκπαιδεύσεως στο NLP, έγκειται στο να ανακαλύψουμε τις εσωτερικές δυνάμεις και ικανότητές μας, ώστε να επιτευχθεί η αρτιότερη εναρμόνιση με το περιβάλλον γύρω μας. Γι’ αυτό το λόγο διδάσκονται αντικείμενα, όπως τα συστήματα αναπαράστασης, στρατηγικές, επαναπλαισίωση συναισθημάτων και συμπεριφορών, αγκυροβόληση λέξεων και ενεργειών, μεταμοντέλα και μοντέλα Μίλτον. Εξίσου σημαντικά θέματα που διδάσκονται είναι και οι μεταφορές, οι κατηγορίες συναισθημάτων και οι θέσεις αντίληψης. Στη θεματολογία, επίσης, περιλαμβάνονται τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεων καθώς επίσης και η δημιουργία αρμονικών σχέσεων και στοχοθεσίας» εξηγεί ο Θ. Κ. Κρύπας.

Σύμφωνα με την Μ. Κάνκελ ο θεματολογικός κορμός είναι αρκετά μεγάλος και, ενδεικτικά, περιλαμβάνει τις εξής ενότητες της εκπαίδευσης:
– Στρατηγικές αλλαγής – Πώς να δημιουργήσεις αλλαγή στον εαυτό σου και σε άλλους.
– Γλώσσα και Επικοινωνία.
– Κατανοώντας πώς να αναπτύξεις την ακουστική σου προσοχή ώστε να μπορείς να διακρίνεις τι πραγματικά συμβαίνει στους άλλους.
– Μοντέλο 5 Βημάτων για επιτυχημένες πωλήσεις.
– Διαχείριση Αντιρρήσεων.
– Τεχνικές διαπραγματεύσεων και πειθούς.
– Τεχνικές για επιτυχημένες παρουσιάσεις.
– Πρακτική – η εκπαίδευση είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κάνουν αρκετή εξάσκηση των τεχνικών, με αποτέλεσμα να φεύγουν με μια σειρά από τεχνικές άμεσα εφαρμόσιμες και όχι με θεωρητικές τεχνικές όπως συμβαίνει συνήθως.


Not just Coaching
Με το coaching να κερδίζει έδαφος και να απαντά στις ανάγκες των στελεχών, προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το ποια είναι η σχέση του coaching με το NLP. «Το NLP αποτελεί σε ένα μεγάλο βαθμό το υπόβαθρο για αυτό που ονομάζουμε σήμερα coaching. Μάλιστα διδάσκεται και σε πολλές σχολές coaching σαν ενότητα στην “επικοινωνία” και το “rapport”, δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να κατέχει ένας καλός coach» υποστηρίζει ο J. Stockdale και συνεχίζει «To NLP coaching, διαφέρει από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους κατά το πώς προσεγγίζει τα θέματα που επιθυμεί να βελτιώσει ο πελάτης και συγχρόνως προσφέρει στον πελάτη αναλυτικά εργαλεία και εξειδικευμένη μεθοδολογία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ίδιος και να γίνει, εν μέρει, coach του εαυτού του».

«Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός, γεννήθηκε μελετώντας τον άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα μελετώντας το πώς κάποιοι άνθρωποι ήταν “τέλειοι” σ’ αυτό που έκαναν. Στη συνέχεια βρήκαν τον τρόπο να μοντελοποιήσουν αυτές τις “τέλειες” συμπεριφορές με σκοπό να μπορούν να τις αναπαράγουν στον εαυτό τους ή σε άλλους. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τον τρόπο που γεννήθηκε ο ΝΓΠ και το πόσο εστιάζει στην αλλαγή και στην επίτευξη στόχων θα λέγαμε με βεβαιότητα ότι αποτελεί μορφή coaching. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ο χρόνος, οι τεχνικές είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε οι αλλαγές να γίνονται άμεσα και γρήγορα» εξηγεί η Μ. Κάνκελ.

Ο Ν. Πολίδης ξεκαθαρίζει το τοπίο λέγοντας ότι το NLP είναι ένα από τα διάφορα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο coach για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. «Είναι σαν τον ξυλουργό που έχει το βαλιτσάκι του γεμάτο εργαλεία και χρησιμοποιεί το κατάλληλο εργαλείο για την αντίστοιχη εργασία. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του coaching με NLP σε σχέση με τις πιο “παραδοσιακές” μεθόδους είναι η ταχύτητα στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος» επισημαίνει.

Από την πλευρά του ο Θ. Κ. Κρύπας διευκρινίζει: «Από τη στιγμή που θα χειριστούμε τον ΝΓΠ, αναπτύσσουμε τη γνώση και τις ικανότητες για την επιτυχία των στόχων μας, βελτιώνουμε την ποιότητα της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μας, μπορώ να δηλώσω με βεβαιότητα, ότι είναι το πιο έγκυρο και ολοκληρωμένο coaching». Αναφορικά με το συγκριτικό πλεονέκτημα του NLP ο ίδιος λέει ότι συνδυάζονται το μυαλό, το σώμα και η ψυχή για μία, ολοκληρωμένη αφομοίωση. Δεν είναι μόνο οι αλλαγές που προκαλούνται προς το καλύτερο αλλά και η συνεχόμενη ανάπτυξη ζωής που προσφέρει.

«Οι τεχνικές του NLP είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας του Coaching» τονίζει ο Ν. Φραγκιάς και επιχειρηματολογεί σχετικά: «O Robert Dilts σε ερώτηση που του κάνανε για το τι είναι NLP απάντησε: ‘’Το NLP μας δίνει εργαλεία και ικανότητες για τη μελέτη και διαχείριση των ψυχολογικών καταστάσεων που μας διέπουν. Επίσης είναι ένα σύστημα ενδυναμωμένων πεποιθήσεων με αρκετές ανακαλύψεις για το τι είναι οι άνθρωποι, για το τι είναι επικοινωνία.

Σε ένα άλλο επίπεδο το ΝΛΠ αφορά την αυτογνωσία, την ανακάλυψη της ταυτότητάς μας και του σκοπού μας”. Επίσης, παρέχει το πλαίσιο κατανόησης και συσχέτισης με την πνευματικότητά μας η οποία είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας ή ύπαρξης και ερευνά πέρα από εμάς ως μονάδες, την κοινωνία και ένα γενικότερο σύστημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με ικανότητα και τελειότητα, έχει να κάνει με όραμα και ταξίδι πέρα από τη ζώνη άνεσης που ζούμε».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ίδιο, το NLP στο πλαίσιο του Coaching ή της Συμβουλευτικής, η οποία είναι μία τεράστια ομπρέλα που περιλαμβάνει πολλές τεχνικές, μπορεί να ενταχθεί με μεγάλες αξιώσεις. Ένας Σύμβουλος / Coach μπορεί να εκπαιδευτεί σαν NLP Coach χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του NLP ή μπορεί να είναι ήδη Σύμβουλος/Coach και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του NLP ως έξτρα γνώση στην εργαλειοθήκη του ανάλογα με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Μαθαίνουμε να μαθαίνουμε συνέχεια.

Για την ιστορία
Το NLP ξεκίνησε στην Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Santa Cruz στις αρχές του 1970. Ο Richard Bandler, ένας μεταπτυχιακός και ο Dr. John Grinder, ένας καθηγητής της γλωσσολογίας, μελέτησαν τους ανθρώπους που θεωρούνταν χαρισματικοί στην επικοινωνία και εξαιρετικοί στο να βοηθούν τους πελάτες τους να αλλάζουν. Ήταν συνεπαρμένοι από το πώς μερικοί άνθρωποι αψήφησαν τις πιθανότητες να καταφέρουν κάτι που θεωρητικά ήταν δύσκολο ή από το πώς κάποιοι άλλοι απέτυχαν να συνδεθούν.

Έτσι, το NLP έχει τις ρίζες του σε ένα θεραπευτικό περιβάλλον, χάρη σε τρεις παγκοσμίου φήμης ψυχοθεραπευτές που οι R. Bandler και Dr. J. Grinder μελέτησαν: τη Virginia Satir (ειδική στην Οικογενειακή Θεραπεία), τον Fritz Perls (ο ιδρυτής της ψυχολογίας του Gestalt) και τον Milton H. Erickson (υπεύθυνο για την προώθηση της κλινικής Υπνοθεραπείας). Στο έργο τους, ο R. Bandler και Dr. J. Grinder βασίστηκαν, επίσης, στις δεξιότητες των γλωσσολόγων Alfred Korzybski και Noam Chomsky καθώς και του ανθρωπολόγου Gregory Bateson και του ψυχοθεραπευτή Paul Watzlawick.

Από την αρχή του o Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες από όλο τον κόσμο. Οι αρχές του NLP έχουν σίγουρα διαβεί πολύ δρόμο από τη δεκαετία του ‘70 μέχρι σήμερα. Πολλοί πρωτοπόροι βασίστηκαν πάνω στα πρώτα βήματα του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού και προχώρησαν τις μεθόδους καθιστώντας το πρακτικό και βοηθώντας πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους. Σήμερα, οι εφαρμογές του NLP βρίσκονται σε πολλά επαγγέλματα όπως γιατροί, νοσηλευτές, πωλητές, προπονητές, εκπαιδευτικοί κ.ά.

Αναφορικά με το NLP ενδέχεται να ακούσετε αρκετά πράγματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα, την ηθική αλλά και πράξεις χειραγώγησης. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο ως πολύ μπορούμε να επηρεάσουμε ανθρώπους στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον μας. Όταν κάποιος όμως το κάνει συνειδητά και ενδεχομένως με δόλο τότε σίγουρα ανακύπτει το θέμα της ηθικής ακεραιότητας. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ηθικής που δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να εκμεταλλεύεται το συνεργάτη, συνάδελφο, πελάτη κ.ά. Διότι το NLP μπορεί να προσφέρει εργαλεία για να πείσετε τους άλλους αλλά μπορείτε να διαφυλάξετε την ακεραιότητά σας κάνοντας μια απλή ερώτηση: Έχω πρόθεση να εξαπατήσω, να κάνω κάτι σε βάρος του συνομιλητή μου;

Η κατάσταση μπορεί να ξεκαθαρίσει με το ακόλουθο παράδειγμα: Σκεφτείτε έναν πωλητή που επιχειρεί να κλείσει μια συμφωνία με κάποιον πελάτη-εταιρεία. Αν η πρόθεσή του είναι καλή και έχει την απαιτούμενη ακεραιότητα θα φροντίσει να εξασφαλίσει μια win/win συμφωνία. Αν όχι τότε σίγουρα οδεύει προς τη χειραγώγηση της άλλης πλευράς. Όταν όμως ο στόχος του είναι η win/win συμφωνία οδεύει προς την επιτυχία.


Viewpoint: NLP Training: Ερµηνεύοντας τον «κόσµο»

«Κάθε άνθρωπος, είναι διαφορετικός». «Κάθε άνθρωπος, αντιλαµβάνεται τα πράγµατα διαφορετικά». «Κάθε άνθρωπος, επικοινωνεί διαφορετικά». Τις παραπάνω προτάσεις τις είχα χρησιµοποιήσει πολλές φορές σε συζητήσεις προσωπικές και επαγγελµατικές, τις άκουγα από τρίτους και τις είχα διδαχθεί σε σεµινάρια επικοινωνίας. Ήρθε όµως µια στιγµή στη ζωή µου, που άρχισα να αναρωτιέµαι τι είναι αυτό που κάνει τον κάθε άνθρωπο να είναι διαφορετικός και να συµπεριφέρεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο; Πώς µπορώ να καταλάβω τον τρόπο που συµπεριφέροµαι και σκέφτοµαι εγώ; Ξεκινώντας την αναζήτηση απαντήσεων, ανακάλυψα το NLP. Το NLP, µε βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα και πιο µεθοδευµένα όλα όσα βιώνουµε στην καθηµερινότητά µας. Τον τρόπο που σκεφτόµαστε,
εκφραζόµαστε και αισθανόµαστε. Άλλωστε για να αποδεχθεί πιο εύκολα κάποιος ένα γεγονός, ένα συναίσθηµα, µια ιδέα ή µια επικοινωνία, θα πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει πώς προέκυψε – το γιατί. Μέσω του NLP, µπορεί κάποιος να βρει την ερµηνεία σε όλα όσα συµβαίνουν µέσα και γύρω από εµάς.

Σε αυτό βοηθά η κατανόηση του «µοντέλου του κόσµου» που κάθε άτοµο έχει χτίσει. Η κατανόηση αυτή, βρίσκει εφαρµογή σε αρχικά στάδια γνωριµίας µε κάποιον και βοηθάει στο να πετύχεις µια καλή πρώτη εντύπωση, που είναι καταλυτικό για µια επιτυχηµένη µελλοντική σχέση. Για να χτίσει όµως κάποιος µια ουσιαστική σχέση, είναι σηµαντικό να µάθει να προσαρµόζει τον τρόπο που επικοινωνεί σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του συνοµιλητή του και όχι µε τις δικές του. Το εντυπωσιακό είναι πως οι πρακτικές του NLP είναι πολυδιάστατες, έχοντας εφαρµογή όχι µόνο σε επαγγελµατικό αλλά και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Οι πρακτικές αυτές µε βοήθησαν ως HR Professional, να εντοπίζω πιο γρήγορα τις ανάγκες των εργαζοµένων, σαν Trainer στο να περνάω, κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, τα µηνύµατα µε τρόπο τέτοιο που να είναι κατανοητά από όλους και σαν άνθρωπο στο να χειρίζοµαι καλύτερα δύσκολες καταστάσεις.

Η αλήθεια είναι πως ζούµε σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, όπου όλα γύρω µας αλλάζουν, όπως άλλωστε και εµείς οι ίδιοι, είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε όχι. Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται «να ακούσουν τη µουσική πίσω από τις λέξεις», θα πρότεινα ανεπιφύλακτα τη γνωριµία τους µε το NLP! Κλείνοντας, είναι σηµαντικό να γνωρίζει κάποιος πως το certificate στο NLP, είναι η τυπική πιστοποίηση της γνώσης. Η ουσία του βασίζεται στην καθηµερινή εφαρµογή.
Κλειώ Σταυρίδου, HRD Executive, Teleperformance Hellas, Certified NLP Practitioner

Viewpoint: NLP – Σε ποιους τομείς έχει εφαρμογή
Το NLP αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η σύλληψη και η εξέλιξή του σε δομημένη θεωρία και μεθοδολογία έγινε αρχικά από τους Dr. Richard Bandler και Dr. John Grinder, με στόχο να ανακαλύψουν τρόπους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να έχουν μία καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ζωή. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνικών και μία μεθοδολογία που μας βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, επικοινωνεί και επεξεργάζεται πληροφορίες ο ανθρώπινος νους. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, αναπτύσσοντας το δικό του μοντέλο σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει.

Το ζητούμενο είναι να παρατηρήσει κανείς και να αποτυπώσει πώς σκέφτεται και ενεργεί ο καθένας, με στόχο να ευθυγραμμιστεί μαζί του και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτικό μέσο, οι τεχνικές του NLP έχουν υιοθετηθεί και για την ανάπτυξη προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για κάθε επαγγελματία, με εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, στις πωλήσεις αλλά και την εξυπηρέτηση πελατών, οι τεχνικές του NLP βοηθούν στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής. Στον τομέα του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας, λειτουργούν ως τεχνικές εντοπισμού των στοιχείων που επηρεάζουν τη σκέψη των ανθρώπων και τον τρόπο που λειτουργούν.

Όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους που άφησαν τη σφραγίδα τους και τους θαυμάσαμε για τον τρόπο που ενέπνευσαν άλλους. Επιπλέον, σε επίπεδο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι τεχνικές του NLP παρέχουν γνώση για τον τρόπο που κινητοποιείται ο εργαζόμενος, ώστε να αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό του. Στην Εκπαίδευση, επιτρέπουν την καλλιέργεια διάθεσης για μάθηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών σκέψης. Στο Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση, βοηθούν στη διαμόρφωση των κατάλληλων μηνυμάτων. Στο πλαίσιο της προσωπικής αλλαγής, μέσα από τις τεχνικές του NLP ενισχύεται η ενεργητικότητα και η αυτοπεποίθηση, μετατρέποντας τις μη επιθυμητές συμπεριφορές σε αποτελεσματικές ενέργειες και αποβάλλοντας συνήθειες που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και μας περιορίζουν. Στην πράξη δεν υπάρχουν περιορισμοί. Το NLP εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς σκεφτόμαστε, αντιδρούμε και συμπεριφερόμαστε και τι αντίκτυπο έχει αυτό στους άλλους, με απώτερο στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον μας.
Μυρτώ Θάνου, Υπεύθυνη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Space Hellas