Το ψηφιακό πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού «My Career», που υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας ΕΚΕ του ομίλου ΝΝ «Future Matters», είναι πλέον διαθέσιμο σε μαθητές 15 επιλεγμένων σχολείων της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει την πιλοτική του φάση.

Στόχος της ενέργειας είναι η γεφύρωση της απόστασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας με συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας περιλαμβάνει τεστ δεξιοτήτων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, πληροφορίες για πληθώρα επαγγελμάτων, έρευνες που αφορούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και βίντεο με αναφορές των εθελοντών της NN Hellas σχετικές με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.