Μια νέα συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ξεκινά η NN Hellas, με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος «Fambiz Toolkit» είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων στη χώρα μας, οι οποίες αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα.

Αναλυτικότερα, βασικό όχημα του εν λόγω προγράμματος είναι μία σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, προσανατολισμένο στις ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο θα εμπλουτίζεται σταθερά και επιμελείται η ομάδα του κέντρου επιχειρηματικότητας AHEAD του Alba.

Μέσω του νέου αυτού προγράμματος, η NN Hellas και το Alba στοχεύουν να ενδυναμώσουν τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων στη διοίκηση και στην εξέλιξη της επιχείρησής τους, ενώ εστιάζουν κυρίως στις νεότερες γενιές που αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους.