Τα κέντρα ξένων γλωσσών so easy® υλοποιούν το πρόγραμμα οικιακής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης noesis.

Η υπερσύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα noesis παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης των Αγγλικών – για εκπαιδευτική ή επαγγελματική αξιολόγηση εισαγωγής σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα (πιστοποιητικό G.R.E και G.M.A.T) – καθώς και των ανερχόμενων γλωσσών του «εμπορίου» και των «οικονομικών συναλλαγών», όπως είναι τα Κινέζικα, Αραβικά, Τουρκικά και Ρωσικά, μηδενίζοντας τις αποστάσεις και  προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακών μαθημάτων – ζωντανών συνεδριάσεων με τον καθηγητή μέσα από αναβαθμισμένες εφαρμογές. Το πρόγραμμα noesis αποτελεί την πλέον σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογικά πλατφόρμα εκμάθησης ξένης γλώσσας που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του οικιακού ψηφιακού προγράμματος των κέντρων ξένων γλωσσών so easy® δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες από το σπίτι τους να διδαχθούν και να ενισχύσουν τη γραμματική, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και παράλληλα να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων, πάντα με την ζωντανή – on line καθοδήγηση των καταρτισμένων εκπαιδευτικών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών so easy®.