Στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers από το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO), με σκοπό να μελετήσει αλλά και να προωθήσει τον νέο αυτόν τρόπο ζωής.

Ειδικότερα, το εν λόγω συνέδριο έχει ως στόχο να εντρυφήσει στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων και των εξ αποστάσεως εργαζομένων, έτσι ώστε να προετοιμάσει καλύτερα και να μεταφέρει γνώση σε όλους όσοι θέλουν να προσελκύσουν αυτούς τους «επισκέπτες», ενώ θα παρουσιαστούν best practices, δράσεις από ελληνικούς προορισμούς, φορείς και οργανώσεις, το οικονομικό και κοινωνικό όφελος που προκύπτει, καθώς και το νέο νομικό πλαίσιο της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι το 1ο Digital Mobilities Conference θα έχει την υποστήριξη, τη συνδρομή και την ενεργό συμμετοχή του Ελληνικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας (ΕΕΚΚ), ιδρυτικού μέλους του εγκεκριμένου από την ΕΕ, Διακρατικού Σχήματος Κοινωνικής Καινοτομίας SEED, συντονιζόμενο από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και την υποστήριξη και την αιγίδα της πρωτοβουλίας Rebrain Greece.