Το πρώτο μέτρο στο φορολογικό νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μήνα, αφορά τη χορήγηση ετήσιων καρτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις, εφόσον προμηθεύουν τους εργαζόμενους τους με κάρτες, θα βλέπουν το συγκεκριμένο κόστος να εκπίπτει στα έξοδα τους. ‘Έτσι, και προκειμένου να καταστεί θελκτικότερο το εν λόγω μέτρο, εξετάζεται να υπάρξει μια επιπλέον προσαύξηση της τάξεως του 30%. Με απλά λόγια, για κάθε κάρτα που κοστίζει 330 ευρώ, θα περνούν στα έξοδα της επιχείρησης 400 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι θα έχει σειρά θετικών επιπτώσεων, αφού αφενός θα υπάρχει μια έμμεση αύξηση στο εισόδημα των εργαζομένων που θα τύχουν της παροχής και αφετέρου θα τονωθούν η ρευστότητα και το έργο των μέσων μαζικής μεταφοράς.