Παιδικούς σταθμούς σε χώρους εργασίας προβλέπει ειδική διάταξη του Υπουργείου Εργασίας σε νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη. Η δράση έχει τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» και αφορά στη χρηματοδότηση 120 επιχειρήσεων για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζομένων, ηλικίας από 6 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, εντός της εγκατάστασης στην οποία ασκούν την δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με έως 2 βρεφονηπιοκόμους/βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Δικαιούχοι της δράσης μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, κάθε ιδιωτική επιχείρηση – εργοδότης του ιδιωτικού τομέα, που ασκεί τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολεί, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με χρηματοδότηση που προέρχεται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός της δράσης είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω:
α) της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων εργασιακών χώρων για τους νέους γονείς και, ιδίως, για τις γυναίκες και
β) της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα φροντίδας βρεφών.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης εντός των επόμενων ημερών, το νομοσχέδιο θα προχωρήσει προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, ώστε να πάρει τη σειρά του προς ψήφιση εντός Απριλίου ή το αργότερο Μαϊου.