Η NorthgateArinso (NGA), εταιρεία υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, με 8.000 εργαζομένους και παρουσία σε 35 χώρες, επεκτείνεται στην ελληνική αγορά προσφέροντας τις υπηρεσίες της μέσω της ICAP Group.

Η NorthgateArinso εξειδικεύεται στην παροχή λογισμικών συστημάτων HR καθώς και υπηρεσιών outsourcing, η δε γεωγραφική της εξάπλωση σε νέες αγορές (μεταξύ των οποίων -εκτός Ελλάδας- η Τουρκία, η Ρωσία και η Τσεχία) οφείλεται στη διαπίστωση της αυξανόμενης παγκοσμίως ανάγκης για υπηρεσίες BPO (Business Process Outsourcing).

Η NorthgateArinso επέλεξε ως αποκλειστικό συνεργάτη την ICAP Group αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική της τελευταίας στον τομέα Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης (Employment Solutions). Η ICAP Employment Solutions απασχολώντας περισσότερα από 1.100 άτομα, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις πελατών της με τη μέθοδο του outsourcing τα τελευταία 3 χρόνια, έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλες τις εταιρείες του κλάδου της.