Την NP Asfalistiki Academia ανέπτυξε και σχεδίασε εσωτερικά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της NP Ασφαλιστικής, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση της ασφαλιστικής αγοράς, των συνεργατών της, αλλά και κάθε ασφαλιστικού στελέχους που χρειάζεται να πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας για να ασκήσει το ασφαλιστικό επάγγελμα.

Πρόκειται για μία ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσα από την οποία κάθε υποψήφιος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μπορεί να μελετήσει ηλεκτρονικά την εξεταστέα ύλη και ταυτόχρονα να αυτοβελτιώνεται, επιλύοντας τεστ προσομοίωσης, ενώ προσφέρεται πλήρης υποστήριξη από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της εταιρείας.

Παράλληλα, η NP Ασφαλιστική προσφέρει στους νέους ασφαλιστές δωρεάν σεμινάρια που αφορούν στην οργάνωση του γραφείου τους, σε τεχνικές πωλήσεων και σε γνώση προϊόντων.