Η Εθνική Ασφαλιστική στήριξε το ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας «The Upfront Initiative 2024», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και προωθεί την ισότητα, την ορατότητα, τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας.

«Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να συζητηθεί ο τρόπος που οι επιχειρήσεις μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδό τους, αποδεικνύοντας ότι οι ανοιχτοί, διαφορετικοί, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς χώροι εργασίας, είναι ωφέλιμοι για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους, όπως και για τις οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνται» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ντάλια Τόμπρου σχολιάζοντας την χορηγική στήριξη της εταιρείας στο συνέδριο δήλωσε τα εξής:

«Στην Εθνική Ασφαλιστική πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μίας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Για το λόγο αυτό επενδύουμε στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος βασισμένο στις αρχές της συνεργασίας, ισότητας και δικαιοσύνης και συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, βάζουμε σήμερα τα θεμέλια, για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας».

Οι θεματικές που καλύφθηκαν στο συνέδριο αυτή τη χρονιά από σημαντικές προσωπικότητες διαφορετικών κλάδων ήταν ο φόβος στο εργασιακό περιβάλλον, η συμπερίληψη των γυναικών, η ψυχική υγεία και εργασιακές προκλήσεις, η γονεϊκότητα και εργασία, οι ορθές πρακτικές για συμπερίληψη, αλλά και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα της ορατότητας και των δικαιωμάτων.