Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και στη μείωση των προβλημάτων υγείας και του στρες στην εργασία, στοχεύει η Nutrigem, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση της υγείας και του wellbeing, μέσω διαιτολόγων, ιατρών, health coaches, γυμναστών και chefs της εταιρείας.

Με γνώμονα το τρίπτυχο «Διατροφή- Ψυχολογία- Άσκηση», η Nutrigem έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 40 οργανισμούς, έχοντας εξυπηρετήσει συνολικά πάνω από 16.000 εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διατροφή, η ομάδα της πραγματοποιεί συνεδρίες και προγράμματα διατροφής δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως στον χώρο των εταιρειών, εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στις βασικές αρχές διατροφής και ευαισθητοποιεί σε θέματα υγείας, ενώ ως προς τη σωματική δραστηριότητα, είναι σε θέση να οργανώσει ομαδικά προγράμματα άσκησης για άντρες και γυναίκες, ανάλογα με τις επιθυμίες και το ωράριο των εργαζομένων της κάθε εταιρείας.

Επιπρόσθετα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η εταιρεία οργανώνει webinars και courses, δίνοντας έμφαση στη σχέση διατροφής και απόδοσης στην εργασία, στη διαχείριση του εργασιακού στρες, στην καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας. Σημειώνεται ότι η Nutrigem διαθέτει μία σειρά από λύσεις για το ναυτιλιακό, το φαρμακευτικό και τον τουριστικό κλάδο, καθώς και για τον κλάδο της εστίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected].