Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις σύμφωνα με έρευνες καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις στην επιλογή προσφερόμενων παροχών τόσο από την πλευρά των εργαζομένων, όσο και από την πλευρά των εταιρειών. Λειτουργούν ως μία έμμεση αμοιβή και καλύπτουν κυρίως τις παροχές υπηρεσιών Υγείας, προσδίδοντας ωστόσο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στις εταιρείες που τις προσφέρουν.

Σε μία χώρα όπου όλα μεταβάλλονται ριζικά και παραδοσιακά κεκτημένα των πολιτών και εργαζομένων της πλέον δεν υφίσταται ή καταργούνται, ο τομέας της υγείας δεν θα μπορούσε να παραμείνει στο απυρόβλητο. Πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στο συγκεκριμένο τομέα και φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μορφές παροχών υπηρεσιών υγείας αλλά και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται με γνώμονα τον περιορισμό των κρατικών εξόδων και τη δημιουργίας ενός νέου, περισσότερου ικανού ως προς τον έλεγχο της κατανομής των κονδυλίων του, κράτος. Όπως οι επιχειρήσεις προχωρούν σε περικοπές, μειώσεις προϋπολογισμών και αναδιάρθρωση, έτσι και το κράτος προχωρά στην πραγματοποίηση αντίστοιχων αλλαγών. Η κοινωνική ασφάλιση, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στις παροχές συνταξιοδότησης, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Με τη ψαλίδα να ανοίγει ακόμη περισσότερο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας από τους πολίτες της χώρας, ενώ οι εναλλακτικοί-συμπληρωματικοί τρόποι φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο πλέον διαδεδομένος τρόπος αντιμετώπισης των ισχνών κοινωνικών παροχών είναι η προσφορά προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης, όπου τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη και αναγνωρίζονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά και ως η ιδανικότερη παροχή. «Σήμερα, που οι Κοινωνικές Παροχές συρρικνώνονται,  η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί  ισχυρό ανάχωμα στο κλίμα περικοπών» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κώτσαλος, Deputy Corporate Solutions Sales Manager της Metlife Alico και συνεχίζει «Οι εταιρείες εμμένουν στη διατήρηση των ομαδικών προγραμμάτων και προσπαθούν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες και στα νέα δεδομένα, εξασφαλίζοντας την κάλυψη απρόβλεπτων καταστάσεων και σοβαρών περιστατικών υγείας μέσα από συστήματα ελεγχόμενου κόστους και ποιοτικών υπηρεσιών».

Από την πλευρά των επιχειρήσεων όμως τα δεδομένα μεταβάλλονται εξίσου με τα αποτελέσματα της κρίσης να είναι ορατά. «Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αναμφισβήτητα το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς ορισμένες επιχειρήσεις, σε κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης κυρίως, υποχρεούνται να διακόψουν τα προγράμματα ασφάλισης του προσωπικού τους ή να περικόψουν το κόστος τους μειώνοντας αντίστοιχα τις παροχές» αναφέρει ο Γιάννης Κατσάνης, Διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής της Generali Hellas και συνεχίζει «Η εικόνα αυτή εκφράζεται και στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2012 εμφανίζεται μειωμένη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή του κλάδου “Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων” μειώθηκε το εξεταζόμενο διάστημα κατά 30,4% και έφτασε στα 164,17 εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγή του κλάδου “ομαδικά προγράμματα πρόνοιας” μειώθηκε κατά 20,4% φτάνοντας στα 75,8 εκατ. ευρώ».

ΕΟΠΥΥ  
Η σημαντικότερη αλλαγή για την κοινωνική ασφάλιση και τις αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών υγείας είναι η ενσωμάτωση όλων των ταμείων στο γνωστό σε όλους Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Τα ταμεία που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν είναι τα ακόλουθα: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η δημιουργία του και κυρίως η έναρξη λειτουργίας του δεν πραγματοποιήθηκε με τους καλύτερους οιωνούς από την κοινωνία.

Οι Παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ο οποίος ορίζει τις προδιαγραφές των παροχών υγείας και τις προυποθέσεις για να έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι σε αυτές. Ο Ενιαίος αυτός κανονισμός  έχει ως βασική του επιδίωξη την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε ένα ενιαίο σύστημα. Αν όμως κοιτάξει κανείς στη δημιουργία του Οργανισμού αυτού και τις αλλαγές που αυτός επέφερε, θα διαπιστώσει ότι εμφανίζεται αρκετά προβληματικός.

Ενδεικτικά, συγκρίνοντας τις παροχές που παρείχαν τα μεμονωμένα ταμεία πριν τη δημιουργία του με τις παροχές υγείας του ίδιου διαπιστώνει κανείς ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην κάλυψη δαπανών για παρακλινικές εξετάσεις, μικροβιολογικές ακτινογραφίες κ.ά. όταν αυτές δεν πραγματοποιούνται στις δομές του οργανισμού, δομές οι οποίες είναι περιορισμένες και χαρακτηρίζονται από μεγάλες λίστες αναμονής. Έτσι, οι ασφαλισμένοι είτε επιβαρύνονται με συμμετοχή 15% στα ιδιωτικά κέντρα είτε αναμένουν να εξυπηρετηθούν από τα κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιπρόσθετα, απουσιάζει η ουσιαστική μέριμνα για την οδοντιατρική φροντίδα καθώς το κρατικό τιμολόγιο είναι πολύ χαμηλό και πρακτικά αναγκάζει τους ασφαλισμένους να καλύπτουν μόνοι τους τις δαπάνες.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ΕΟΠΥΥ είναι ότι μειώθηκε σημαντικά η αμοιβή του ιατρικού προσωπικού (που εργάζεται με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις χρόνου) και ταυτόχρονα υποβαθμίστηκαν υλικοτεχνικά οι συνθήκες, ενώ καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους ασθενείς στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τα νοσήλια που καταβάλλονται προς τα νοσοκομεία αυξήθηκαν σημαντικά, όπως επίσης τέθηκαν και ανώτατα όρια στις τιμές και τις ποσότητες υγειονομικού υλικού που αντιστοιχούν σε κάθε ασθενή. Όμως η πιο άμεση επιβάρυνση των ασφαλισμένων προέρχεται από την αυξημένη συμμετοχή τους στις δαπάνες διάγνωσης, περίθαλψης και θεραπείας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η συγκέντρωση και ο περιορισμός του αριθμού των νοσοκομείων του ΕΣΥ οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό της νοσοκομειακής περίθαλψης, υποβαθμίζοντας την ποιότητα και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα νοσοκομεία. Όποιος έχει καλέσει λοιπόν, για ραντεβού σε κάποιον συμβεβλημένο ιατρό έχει σίγουρα έρθει αντιμέτωπος με μία λίστα αναμονής ακόμη και δύο μήνών (λόγω του πλαφόν των 200 ασθενών μηνιαίως που μπορούν να δεχθούν προς εξέταση), όπως επίσης σίγουρα θα έχει απογοητευτεί από την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας.

Ποια λοιπόν είναι η ιδανική λύση από τη πλευρά των ασφαλισμένων; Σίγουρα η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων και μάλιστα αυτό θέτεται ως περισσότερο επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας, ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο η καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες και τα μέλη της οικογένειάς τους.


Ομαδική Ασφάλιση
Η υγεία των ανθρώπων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που οφείλουν να περιχαράξουν, εξασφαλίζοντας την αμεσότερη και βέλτιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής υγείας τόσο για τους ίδιους, όσο και για την οικογένειά τους. Με δεδομένες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, και εν αναμονή της καλύτερης λειτουργίας του συστήματος για το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες να δημιουργήσουν, πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές/συμπληρωματικές μορφές παροχών υγείας.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων ήδη γίνονται βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς η ανησυχία όλων, αν οι κρατικές υπηρεσίες υγείας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν όταν και όποτε τις χρειαστούν, αυξάνεται συνεχώς. Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης είναι ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της πρόσβασης που επιδιώκεται. Αποτελεί παροχή των εταιρειών, καλύπτοντας τους εργαζόμενους σε τομείς όπως η ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχημάτων, αναπηρίας, απώλειας εισοδήματος, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ανικανότητα εργασίας όπως επίσης και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ίδιος είτε σε σταθερό ποσό, είτε σε πολλαπλάσιο του μικτού μηνιαίου μισθού. Στην περίπτωση μόνιμης ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία, ο ίδιος εισπράττει το ασφαλισμένο κεφάλαιο, ενώ σε περίπτωση μόνιμης/μερικής ανικανότητας καταβάλλεται μέρος του κεφαλαίου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Εάν ο ασφαλισμένος έρθει αντιμέτωπος με πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καταβάλλεται στον ίδιο σταθερό ποσό ή ποσοστό του μηνιαίου μισθού του. Αναφορικά με την εισαγωγή του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του σε νοσοκομείο ή κλινική καταβάλλεται ποσό των δαπανών που του αναλογεί.

Τέλος, σχετικά με τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες καταβάλλονται έξοδα, τα οποία επιβαρύνθηκε ο ασφαλισμένος εντός ή εκτός νοσοκομείου ή κλινικής εξαιτίας ατυχήματος, για ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπείες, αγορά φαρμάκων και διαγνωστικές εξετάσεις. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι παροχές που προσφέρονται μέσα απο τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μπορεί να είναι όλα τα προαναφερόμενα και ένα πλήθος άλλων τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Προσαρμογή προγραμμάτων
Αρχικά τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης απευθύνονταν στα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, όμως σταδιακά έγινε η εισαγωγή τους και στην υπόλοιπη ιεραρχική βαθμίδα αυτών. Όταν μία εταιρεία επιλέγει να προσφέρει κάποιο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης στα στελέχη της πραγματοποιεί τη δική της έρευνα αγοράς αναζητώντας τον ιδανικότερο συνεργάτη-πάροχο. Συνεπώς, η εταιρεία που θα διαμορφώσει το ιδανικό για την ίδια και τους εργαζόμενούς της πρόγραμμα, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες που επιθυμεί να καλύψει, θα είναι και αυτή που τελικά θα επιλεχθεί.

Αναφορικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος μίας εταιρείας ο Γ. Κατσάνης εξηγεί: «Για τη διαμόρφωση ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να προηγηθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη της επιχείρησης, των δυνατοτήτων της και  των αναγκών που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνονται συνήθως υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που συμμετέχει σε αυτό, το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης, ή μόνο ο εργοδότης, που είναι συνήθως σε συνάρτηση με το ύψος των μισθών και βέβαια τη διάρκεια του προγράμματος».

Στο ίδιο κλίμα και η Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Supervisor Corporate Solutions Sales Manager της Metlife Alico αναφέρει «Η Ομαδική Ασφάλιση παρέχει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα στο σχεδιασμό της. Ο επιτυχημένος σχεδιασμός πρέπει να συνδυάζει αποτελεσματικά την εταιρική πολιτική παροχών με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους της εταιρείας». «Ακόμα, τα προγράμματα αυτά είναι δυναμικά και εξελίσσονται με βάση το κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον και τις σύγχρονες εταιρικές ανάγκες» καταλήγει η ίδια.

Έτσι, πριν την επιλογή του συνεργάτη θα πρέπει να έχουν ορισθεί οι βασικές ανάγκες, και στη συνέχεια η εταιρεία που θα αναλάβει την ομαδική ασφάλιση να προτείνει εναλλακτικές παροχές ή σενάρια που μπορεί να διαμορφώσει, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά κυρίως βάσει των αναγκών της ίδιας της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ιδανική Παροχή
Στην Ελλάδα η ανεργία αυξάνεται συνεχώς και οι προοπτικές απασχόλησης ακολουθούν την ίδια φθίνουσα πορεία. ‘Οπως προκύπτει από την έρευνα της Manpower για το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι προοπτικές απασχόλησης θα συνεχίσουν να προσδίδουν αρνητικό πρόσημο στο Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης για 12ο συνεχόμενο μήνα σκιαγραφώντας την αγορά εργασίας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της είναι ότι συνεχίζει να δοκιμάζεται με συρρίκνωση μισθών και περιορισμό των εργαζομένων. Σε ένα αρκετά δυσοίωνο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι μίας εταιρείας παραμένουν το σημαντικότερο κεφάλαιο που η ίδια διαθέτει.

Η διατήρησή των ικανών στελεχών στους κόλπους της, η εξέλιξη τους, η αναγνώριση της συνεισφοράς τους στον εταιρικό στόχο αλλά και η αυξημένη απόδοσή τους, παραμένουν ουσιαστικά ζητουμενα από την πλευρά της. Σύμφωνα με την έρευνα «Μισθός και επιπλέον παροχές» που πραγματοποιήθηκε από την Κariera.gr οι εργαζόμενοι στην ερώτηση ποιες παροχές θεωρούν σημαντικές κατατάσσουν στην πρώτη θέση την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 68%, ενώ ακολουθεί η εκπαίδευση με 57% και στην τρίτη θέση συναντάμε το συνταξιοδοτικό πρόγραμμά.
Είναι κατανοητό, λοιπόν, πως τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών των εργαζομένων που δημιουργούνται κυρίως λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Η Ομαδική Ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει ιδανική παροχή σε μία περίοδο κρίσης παρέχοντας αμφίπλευρα οφέλη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην εταιρεία.


Οφέλη Εργαζομένων
Όταν οι δημόσιοι φορείς/οργανισμοί βρίσκονται είτε σε περίοδο αναδιάρθρωσης είτε έχουν προσφάτως συσταθεί, το αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργείται είναι αρκετά υψηλό. Το ίδιο ισχύει και στον κλάδο Υγείας με τον «νεοσύστατο» ΕΟΠΥΥ. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ανασφάλεια για τους ίδιους αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η Ομαδική Ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού μίας εταιρείας αποτελεί την ιδανική παροχή καθώς αναβαθμίζει ουσιαστικά και συμπληρώνει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τους εργαζόμενους είναι ότι μπορεί να λειτουργήσουν ως δίχτυ προστασίας για τα μέλη της οικογένειάς του σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα κάποιο ατύχημα. Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μπορούν να θεωρηθούν και ως μία έμμεση αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων μέσα από τις παροχές υγείας που του προσφέρονται. Αν εξετάσει κάποιος τις Ομαδικές Ασφαλίσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, ιδιαίτερα αν αυτή περιλαμβάνει και κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, θα διαπιστώσει πως τα οφέλη τους είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα αποκόμιζε ο εργαζόμενος από μία αύξηση του μισθού. Όλα αυτά μπορεί να απαιτούν μηδενική ή κάποια προσιτή συμμετοχή από τον εργαζόμενο, ώστε να αποκομίσει ένα πακέτο παροχών εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε παροχές υγείας και όχι μόνο.

Οφέλη Επιχειρήσεων
Σήμερα οι εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και αριθμού προσωπικού εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Όλες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διακράτηση των ικανών τους στελεχών, στοχεύουν στην προσέλκυση «ταλέντων», ενώ επίσης αναζητούν τον τρόπο για την ενίσχυση του «employee engagement» όπως και του ομαδικού πνεύματος. Καλούνται επίσης να ανταποκριθούν στις απαιτητικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες του επιχειρηματικού κόσμου με ουσιαστικό παράγοντα διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων τους το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης λειτουργούν ως ένα από τα βασικά εργαλεία δημιουργίας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό πρόσωπο της ίδιας της εταιρείας και αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο το ενδιαφέρον της για τα στελέχη που απασχολεί. «Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ένα επενδυτικό εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Κατσάνης και συνεχίζει «αναδεικνύοντας στην πράξη το ενδιαφέρον της επιχείρησης για τον εργαζόμενο, την ασφάλεια και την ευημερία του σε δύσκολους καιρούς έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητάς της και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της.

Η ύπαρξη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το προσωπικό ενδυναμώνει την ενιαία εταιρική συνείδηση, δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες» καταλήγει ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο τα προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα δομηθούν ή θα ενισχυθούν ανταποδοτικές σχέσεις, ισχυροί και σταθεροί δεσμοί των εργαζομένων με την εταιρεία αλλά και τον εταιρικό της σκοπό. «Η παροχή προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης αποτελεί την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, ενδυναμώνει την επαγγελματική πίστη και αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και επίτευξης του εταιρικού στόχου» εξηγεί η Λύδια Πρίντζιπα, Senior Account Executive της Metlife Alico και συνεχίζει «Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσθέτει αξία στην επιχείρηση και ενισχύει την εταιρική εικόνα στην αγορά, ως εργοδότης επιλογής ικανών και ταλαντούχων στελεχών».

Με την Ομαδική Ασφάλιση λοιπόν, οι εταιρείες συμβάλουν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και της οικογένειάς τους, αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύουν την εμπιστοσύνη που λαμβάνουν από τα στελέχη τους, ενώ συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, αυξάνει τα κίνητρα διατήρησης των ικανών στελεχών που διαθέτει, και χρειάζεται για την παραμονή της σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις προϋποθέσεις για τη προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς, διασφαλίζοντας με κάποιο τρόπο την υψηλή παραγωγικότητα για την ίδια. Ένα συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης θα μπορούσε να αναδείξει τη σχέση της εταιρείας με τα στελέχη της και να προσδώσει σε αυτήν περισσότερο θετικά στοιχεία.


Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Εκτός από τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης ζωής και υγείας ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Συνεχώς γίνονται αναφορές και λαμβάνονται αποφάσεις για περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Οι ανησυχίες σχετικά με την αρνητική εξέλιξή τους, προβληματίζουν αρκετά τους εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία σχετική εξασφάλιση σε εκείνη την ηλικία. Έτσι, καθώς οι συντάξεις περικόπτονται και το μέλλον τους δεν διαγράφεται ευοίωνο, τα συνταξιοδοτικά ομαδικά προγράμματα ξεκινούν να αναπτύσσονται και να συμβάλλουν και αυτά προς την ανάπτυξη του κλάδου ζωής και υγείας στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορεί να είναι είτε καθορισμένων παροχών (στοχεύουν στη δημιουργία εγγυημένου κεφαλαίου που ορίζει το συμβόλαιο), είτε καθορισμένων εισφορών (στοχεύουν στην παροχή Εφάπαξ ποσού στον ασφαλισμένο). Σε κάθε περίπτωση, δίνεται και η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης μέσω των ομαδικών προγραμμάτων, προσφέροντας σιγουριά και εξασφάλιση του εργαζομένου. Επιτρέπουν στον εργοδότη να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου κατά τη συνταξιοδότησή του και να λειτουργήσει υπέρ της εσωτερικής συνοχής στο εργασιακό περιβάλλον.

Ιδιωτική Ασφάλιση
Η συνεχής επιδείνωση της κοινωνικής ασφάλισης οδηγεί σε ανεύρεση εναλλακτικών ή συμπληρωματικών λύσεων τόσο σε συνταξιοδοτικά προγράμματα όσο και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάτι το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου σε αυτόν τον τομέα. Η Δημόσια Ασφάλιση μεταβλήθηκε και συνεχίζει να αλλάζει θέτοντας τον εργαζόμενο σε μία αναζήτηση ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη φροντίδα της υγείας του, το συνταξιοδοτικό του μέλλον, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα προστατευτικό δίχτυ και για την οικογένειά του.

Η δραστηριοποίηση του ασφαλιστικού κλάδου για την κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύπτουν κρίνονται μείζονος σημασίας, μετατοπίζοντας ουσιαστικά το ισοζύγιο που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα ανάμεσα στην Κοινωνική και Ιδιωτική ασφάλιση προς την τελευταία. Παρά το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα των ομαδικών προγραμμάτων κινήθηκαν πτωτικά λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης και τις μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, η ιδιωτική ασφάλιση αναμένεται να παραμείνει ένας σταθερός πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, τόσο στον κλάδο ζωής και υγείας όσο και στα  συνταξιοδοτικά προγραμμάτα.

Η συνεχής μεταβαλλόμενη πραγματικότητα δημιουργεί ανασφάλεια και η ανασφάλεια αντιμετωπίζεται μόνο με την εύρεση εναλλακτικής λύσης. Έτσι, είτε αυτό ονομάζεται ιδιωτική προσωπική ασφάλιση, είτε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης, αποτελεί σίγουρα την καλύτερη μορφή εναλλακτικής/συμπληρωματικής λύσης στην κοινωνική ασφάλιση και το τοπίο που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτήν.