Ο Αντώνης Παπαχρίστου αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο 2019, τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ελλάκτωρ προερχόμενος από τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στη Housemarket (IKEA Franchisee για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρια).

Ο ίδιος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχετικές θέσεις στις εταιρείες UCB Pharma ΑΕ, Fiat Auto Hellas, Eurolease, Tefin, Unitbank, British Providence και Inchape Insurance του ομίλου Inchape Holdings Hellas SA (Toyota) ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Operations Manager στον Όμιλο Πουλιάδης. Επίσης, ο Α. Παπαχρίστου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, από το Πανεπιστήμιο του Kent, ενώ έχει υπάρξει για 20 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας.