Τη θέση του Partner στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting) και Eπικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής (Strategy Consulting) ανέλαβε ο Αγαμέμνων (Άγης) Παπαστεργίου. Με επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών, ο Άγης Παπαστεργίου τα τελευταία 4 χρόνια κατείχε την θέση του Senior Director Digital Banking σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους με αντικείμενο τον σχεδιασμό της ψηφιακής στρατηγικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών της, καθώς και τη δημιουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας της Τράπεζας.

Έχει επίσης εργαστεί για 10 χρόνια ως Διευθυντής Λειτουργιών και Εποπτείας Στρατηγικών Έργων, όπως επίσης και ως Σύμβουλος Διοίκησης σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ από το 2001 έως το 2007 κατείχε την θέση του Associate Partner σε διεθνή συμβουλευτική εταιρία στρατηγικής με αντικείμενο την διαχείριση έργων μετασχηματισμού στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ανατολική Ευρώπη. Ο Άγης Παπαστεργίου διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στα Οικονομικά από το City University Business School του Λονδίνου, ενώ είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών