Τη θέση του HR Director στην εταιρεία AKARPORT S.A, ανέλαβε την 1η Αυγούστου ο Αναστάσιος Μπαλτάσης.

Ο Α. Μπαλτάσης εργαζόταν προηγουμένως στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στο τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.