Στις 25 Ιανουαρίου έληξε η συνεργασία του Αναστάσιου Γιαννόπουλου με την εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Ο Αν. Γιαννόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων από την 1η Νοεμβρίου του 2006 έχοντας αναλάβει τη δημιουργία και στη συνέχεια την ευθύνη για τη λειτουργία της διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων.