Τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Housemarket AE, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, μέλος του Ομίλου FOURLIS, αναλαμβάνει από τις 25 Αυγούστου 2008 ο Αντώνης Παπαχρίστου, προερχόμενος από τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στη UCB Pharma ΑΕ.

Ο Α. Παπαχρίστου διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχετικές θέσεις στις εταιρείες Fiat Auto Hellas, Eurolease, Tefin, Unitbank, British Providence και Inchape Insurance του ομίλου Inchape Holdings Hellas SA, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Operations Manager στον Όμιλο Πουλιάδης.