Συζητώντας με φίλους, έρχεται η κουβέντα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων μας. «Έφη, η κόρη μου θέλει να γίνει HR. Σε τί πρέπει να είναι καλή για να επιτύχει στον χώρο σας;» με ρώτησε ο Γιάννης.

Τα τόσα χρόνια εμπειριών, σπουδών, διδασκαλίας με κατακλύζουν με πομπώδεις απαντήσεις, με αναφορές στο Harvard Business Review, στη Mc Kinsey Ιnsights, στον Covey, αλλά όχι κάτι απλό και κατανοητό.

«Να αγαπά την επικοινωνία, να εκφράζεται σωστά προφορικά και γραπτά, να είναι ευέλικτη, και συνεργατική, να ενδιαφέρεται για το “καλό” των ανθρώπων». Άνω τελεία. Μήπως μιλάω για υπεύθυνο επικοινωνίας ή για ΗR σε μη κερδοσκοπική οργάνωση;

«Θα διευκολυνθεί αν στοχοθετεί με ευκρίνεια, αν γνωρίζει την εταιρεία της, τον πελάτη της και τον ανταγωνισμό, αν νιώθει άνετα να διαπραγματεύεται και να επηρεάζει, αν έχει επιχειρηματικό πνεύμα, αν είναι αναλυτική και στηρίζει τις επιδιώξεις της εταιρείας της. Αν εκπροσωπεί τον οργανισμό της με επάρκεια και υπερηφάνεια». Μα ποιά θα είναι; H Γενική Διευθύντρια;

«Να είναι διερευνητική, να “ακούει ενεργητικά”, να παίρνει πρωτοβουλίες βάζοντας σε πράξη τις γνώσεις της. Να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στον τομέα της. Κυρίως την τεχνολογία, την κοινωνική δικτύωση». Όπως σε όλα τα επαγγέλματα!

Περνά φευγαλέα μπροστά στα μάτια μου, η εικόνα της Μαρίας απέναντι στον HR και στον Διευθυντή της: «Μαρία, σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση σου στην εταιρεία, αλλά λόγω της αναδιοργάνωσης, δε θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου. Η εταιρεία έχει φροντίσει για εσένα…» και μετά εκείνος ο συριγμός στα αυτιά. Ο άντρας της έχασε τη δουλειά του πριν ένα μήνα.

Θυμάστε;

Αντί για κατακλείδα πάμε για κορύφωση.

«Να είναι ανθεκτική στην πίεση. Να μπαίνει εύκολα στη θέση του άλλου. Να συναναστρέφεται διάφορους ανθρώπους, όλη την κοινωνία αν μπορεί, ώστε να έχει αίσθηση διαφορετικών αντιλήψεων. Να συμπονά χωρίς να απαξιώνει, να στηρίζει χωρίς να γίνεται μεροληπτική. Να εντοπίζει το μαγικό σημείο της δικαιοσύνης μεταξύ των στόχων της εταιρείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.»

«Να είναι αξιόπιστη. Να πράττει αυτά που κηρύττει, να δεσμεύεται μόνο για αυτά που μπορεί να κάνει και να τα τηρεί. Να είναι δίκαιη. Να τηρεί το “ψυχολογικό συμβόλαιο” που έχει κάνει με κάθε ένα εργαζόμενο, συνάδελφο, ομοιόβαθμό και διευθυντή της».

«Nα τιμά την εμπιστοσύνη που της δείχνουν. Με όλους, όχι κατά περίπτωση. Να έχει ανοσία στις ευαίσθητες πληροφορίες που γνωρίζει. Να διαχειρίζεται με σύνεση το βαθμό συμμετοχής της στην απόφαση. Ακόμα κι αν αισθάνεται ότι αδικείται προσωπικά. Να γνωρίζει ποιά ενέργεια έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Κώδικα συμπεριφοράς της εταιρείας ή τον Νόμο και να το διαχειρίζεται με διακριτικότητα, απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους».

«Να έχει την ωριμότητα να αντιλαμβάνεται ότι είναι ανέφικτο να είναι αρεστή σε όλους. Κι ότι κάποιοι δε θα τιμήσουν τη δική της εμπιστοσύνη. Συχνά θα λαμβάνει αναγνώριση με φειδώ αναλογικά με όσα δίνει, θα αντιμετωπίζεται απλά ως υποστηρικτική υπηρεσία»

«Να ακούει με προσοχή την ανατροφοδότηση που θα της δίνουν. Να δίνει χρόνο στον εαυτό της να την σκεφτεί με ησυχία αλλιώς δεν θα μαθαίνει από τα λάθη της. Να σηκώνεται σοφότερη μετά από κάθε πτώση ή λάθος. Κάθε ημέρα θα είναι γι’αυτή μία καινούργια περίπτωση προς επίλυση, ένα καινούργιο μάθημα. Όσοι οι άνθρωποι στην εταιρεία, τόσες και οι περιπτώσεις προς διαχείριση».

«Έφη, δεν είναι τόσο υψηλός ο βαθμός δυσκολίας στο επάγγελμά σας. Σκέψου τους πωλητές, το άγχος που έχουν για επίτευξη στόχων και τις ιδιομορφίες των πελατών! Εξαρτάται…», μου λέει ένας συνδαιτυμόνας. «Οι συνάδελφοι μου στο HR, τα έχουν καλά με όλους και η δουλειά τους είναι σαφής και διαδικαστική. Δεν έχουν ευθύνη αν η Διεύθυνση αποφασίζει π.χ. απολύσεις».

«Εξαρτάται, λοιπόν, τι ικανότητες θα πρέπει να έχει η κόρη σου, Γιάννη».

Από τον ευρύτερο κλάδο που θα εργαστεί. Αν είναι τεχνοκρατικός, ή με κλίση στην τεχνολογία, την καινοτομία, την επικοινωνία. Αν πάει με γόβα στιλέτο σε προσομοίωση άσκησης επείγουσας εκκένωσης, θα γίνει εκείνη εργατικό ατύχημα.

Από την εταιρεία. Αν είναι οικογενειακή, εθνική ή πολυεθνική, αν έχει καθιερωμένη κουλτούρα και αξίες ή είναι υπό διαμόρφωση. Διέπεται από έντονο κανονιστικό πλαίσιο, ποιά είναι τα διακυβεύματα της; Ποιο είναι το δίκτυο των συμμετόχων της, πόσο πολύπλοκο και “πολιτικό” είναι;

Από την ιστορία της εταιρείας. Από την ηλικιακή, πολιτισμική, επαγγελματική σύνθεση των ανθρώπων της. Όσο πιο κοντά είναι εκείνη στη μέση τάση, θα διευκολύνεται να χρησιμοποιεί παρόμοια «γλώσσα» με τους ανθρώπους της εταιρείας.

Από την οικονομική φάση της εταιρείας. Είναι σε ανάπτυξη, σε προληπτική αναδιοργάνωση ή σε οικονομική αναδιάρθρωση. Yπάρχουν σαφείς δομές; Είναι μονοπώλιο ή έχει σκληρό ανταγωνισμό; Είναι προσανατολισμένη στην απόδοση;

Από τις αρμοδιότητες του ρόλου και τη θέση στην ιεραρχία του HR. Ζητείται εξειδίκευση, ικανότητες με τους αριθμούς και τις αναλύσεις ή στρατηγική σκέψη για αλλαγές; Διαπραγματεύσεις με συλλογικούς φορείς; Ηγείται ομάδων, χωρών;

Από την ομάδα των ομοβάθμων της. Yπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση αξιών και τρόπων ηγεσίας;

Από την αρχαιότητα στην εταιρεία. Τι δίκτυα υποστήριξης έχει; Πόσο γνωρίζει τα τυπικά και τα άτυπα δίκτυα που επηρεάζουν τις εξελίξεις στην εταιρεία;

Aπό τη χώρα για την οποία ή στην οποία θα εργαστεί καθώς και το εργασιακό και πολιτιστικό της πλαίσιο. Άλλο να διοικείς ως Ελβετός τους Ευρωπαίους ή τους Ασιάτες και άλλο ως Έλληνας τους Ρώσους ή τους Γερμανούς. Αν εργάζεται ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις χώρες, χρειάζεται η ικανότητα να «ελέγχει» τα στερεότυπα της και να αναπροσαρμόζει διαρκώς τη στάση της για να επικοινωνεί σωστά την πρόθεσή της, τα έργα και τα εργαλεία της. Και όλα αυτά αυθεντικά!

Εξαρτάται και από την προσωπική της κατάσταση και διαθεσιμότητα να αναπτύσσεται και να μαθαίνει. Το ίδιο το φύλο της ή οι σπουδές της ίσως προσδιορίσουν μερικές φορές την επαγγελματική της ανέλιξη.

Εξαρτάται και από τους Διευθυντές της.

Τις ικανότητες του ιδανικού HR τις ορίζει και ο αντίστοιχος (Γενικός) Δ/ντης του. Σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, εκείνος με το όραμα και τη στρατηγική του και τα επιχειρηματικά πλάνα του θα εμπνεύσει ή θα επιλέξει τις ανάλογες ικανότητες HR. Θα μπορούσε να ενθαρρύνει ικανότητες που καθρεφτίζουν την «κουλτούρα» της εταιρείας ή που είναι αντιθετικές ή παραπληρωματικές για να υποστηρίξουν κάποιες αλλαγές. Σίγουρα θα είναι εναρμονισμένες κι ως προς τις αξίες του και τον προτιμώμενο τρόπο εργασίας του.

«Πες μου Γιάννη, για ποια συγκεκριμένη εταιρεία, για ποιόν Διευθυντή θα δουλέψει η κόρη σου και τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της σε σχέση με όλα τα παραπάνω και θα σου πω αν ο συνδυασμός θα τη διευκολύνει να γίνει αποτελεσματική ΗR.

Πες μου, αν έχει φίλους που τη στηρίζουν και χόμπυ. Θα χρειαστεί μια ζωή που θα τη γεμίζει θετική ενέργεια, όταν θα συναντήσει τις προκλήσεις και τις συνεχείς αλλαγές που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Τελικά, για να είναι αποτελεσματική και ικανοποιημένη η ίδια με τη δουλειά της, ίσως καμία από τις παραπάνω ικανότητες να μην είναι πιο ισχυρή, από την πυξίδα των προσωπικών της αξιών που εσύ, Γιάννη, τη βοηθάς να χτίσει και την αγάπη για τη δουλειά της».