Από τις 6 Φεβρουαρίου ο Χρίστος Τσιάκας ανέλαβε καθήκοντα Training Manager στην Praktiker.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος στο παρελθόν έχει εργασθεί σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, με την πιο πρόσφατη να είναι στην εταιρεία Public (Retail World) όπου ήταν υπεύθυνος εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2017.