Ο αναγνωρισμένος ως ένας από τους «21 Ηγέτες του 21ου αιώνα», Christian Majgaard, θα είναι ομιλητής στην 3η εκδήλωση «Marketing Matters», με θέμα «The New Customer World», που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010, στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ.

Ο 21ος αιώνας, ήδη, γνωρίζει και θα γνωρίσει τεράστιες ανατροπές στη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οικονομιών καθώς και στους συντελεστές που διαμορφώνουν τις παραγωγικές συνθήκες. Οι πελάτες άλλαξαν και αλλάζουν καθημερινά. Νέα μοντέλα σκέψης και καταναλωτικής συμπεριφοράς υιοθετούνται. Η νέα πραγματικότητα επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και μια νέα στρατηγική στην αντιμετώπιση και ικανοποίηση των αναγκών και  των επιθυμιών του πελάτη.

Σε αυτήν την ημερίδα ο Christian Majgaard, θα παρουσιάσει το «νέο κόσμο», των καταναλωτών, θα αναδείξει επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ και θα εξηγήσει τα «πώς» και τα «γιατί» της νέας αυτής τάσης, μέσα από ένα μοντέλο που ονομάζει «Original Success Formula». Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Νικολακοπούλου, υπεύθυνη ΕΙΜ, τηλ: 210 21.12.000 (εσωτ. 708), email: [email protected]