Τη Δευτέρα 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» / Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece).

Νέος πρόεδρος επανεξελέγη ο Χρήστος Τσάγκος (Microsoft CEE – Consumer & Online Marketing Officer) ενώ στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο Νικόλαος Κουτσιανάς (Δ/νων Σύμβουλος Apivita). Η σύνθεση του υπόλοιπου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Γενική Γραμματέας η Λίτσα Παναγιωτοπούλου (Δ/νουσα Σύμβουλος M2M Solutions), Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Σωτηρόπουλος (Γενικός Δ/ντής κλάδου Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών Προϊόντων Δυτικών Βαλκανίων Vivartia), Ταμίας ο Χρήστος Γκόρτζος (Γεν. Γραμματέας Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

Μέλη εξελέγησαν οι Χρήστος Βασιλειάδης (Δ/νων Σύμβουλος CITI HELLAS), Νικόλαος Βρεττός (Δ/νων Σύμβουλος Boston Consulting Group Hellas), Στέφανος Γιουρέλης (Δ/νων Σύμβουλος Hewlett Packard Hellas), Οδυσσέας Κυριακόπουλος (Πρόεδρος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά), Άννα Πουσκούρη-Ράιχε (Δ/νουσα Σύμβουλος Unicredit Markets & Investment Banking), Νέλυ Τζάκου-Λαμπροπούλου (General Manager, Group Chief Operations Officer, Global Transaction Services Group Head Εθνική Τράπεζα).