Ο Χρήστος Βυλτανιώτης ανέλαβε από τις 19/9/2011 καθήκοντα Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο Εταιρειών SingularLogic, μετακινούμενος από τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Βιοιατρική που κατείχε τον τελευταίο χρόνο.

Ο Χ. Βυλτανιώτης έχει περισσότερα από 15 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στο χώρο των Πωλήσεων, τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Μύθος Ζυθοποιία – Carlsberg Group, HR Sales Manager της TASTYFOODS – PepsiCo και Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων της TROFEKLEKT – Mars Inc.

Ο Χ. Βυλτανιώτης είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη νέα του θέση, καλείται να υποστηρίξει και να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική της εταιρείας με τις στρατηγικές HR και να εισάγει νέες δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου SingularLogic.