Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου ειδική εκδήλωση με αφορμή την ίδρυση του Corporate Responsibility Institute στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και ο CR Index (ο πρώτος δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα.

Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει αναλάβει σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια.

Την παρουσίαση του δείκτη CR έκανε ο Διευθυντής του Τμήματος Business Benchmarking του BITC, Patrick Mallon, ο οποίος εξήγησε το μοντέλο εφαρμογής του και τις περιοχές διερεύνησης στο πλαίσιο του Δείκτη CR, περιοχές όπως είναι η Εταιρική Στρατηγική, Ενσωμάτωσης (Integration), Ηγεσίας και Διοίκησης, στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Αγοράς, και Performance & Impact με τις αντίστοιχες ερωτήσεις στον κάθε τομέα.