Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στη Γερμανική Πολυεθνική Εταιρεία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την Ελλάδα Klueh Human Resources, κατέχει πλέον ο Δημήτριος Ζαρκαλής, έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη δεκαετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Απασχόλησης.