Καθήκοντα Talent Acquisition & Development Manager στην εταιρεία Public (Retail World SA) με περιοχές ευθύνης Ελλάδα και Κύπρο ανέλαβε ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Ο ίδιος κατείχε τη θέση «Regional HR Associate CEE & Italy» στη First Data Corporation, όπως επίσης και «HR Operations & C&B Advisor»  στη Microsoft Hellas.