Στις 23 Ιανουαρίου 2018, ο Φώτης Σάλλας, Αντιπρόεδρος Οικονομικών του Δ.Σ. του PMI GREECE πιστοποιήθηκε κατά PgMP.

Μάλιστα, πρόκειται για την 1η πιστοποίηση για PgMP που αποκτά μέλος του PMI Greece στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι παγκοσμίως την εν λόγω πιστοποίηση κατέχουν 2.120 άτομα. Ο Φ. Σάλλας είναι Υποδιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πιο συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων (Portfolio Management).

Κατέχει BSc στην Πληροφορική και MBA και έχει εμπειρία σε έργα Χρηματοοικονομικών, Πληροφορικής και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Τέλος, κατέχει διακεκριμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων και τα Οικονομικά: Program Management Professional (PgMP), Project Management Professional (PMP), Agile Certified Pracitioner (PMI-ACP) και Chartered Financial Analyst (CFA).