Η Response A.E. καλωσορίζει τον Γιώργο Δρακουλάκο ως Partner, σαν αναγνώριση της συνέπειας και της συμβολής του στο έργο της εταιρείας.

Για 13 χρόνια, ο Γ. Δρακουλάκος έχει συμβάλλει έτσι ώστε η Response να είναι μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Εμπορικά Θέματα. Παράλληλα, έχει συνδράμει σημαντικά στη μετατροπή της εταιρείας σε μια εταιρεία αλλαγής συμπεριφοράς, δουλεύοντας επίμονα για την υλοποίηση του «Value through People».