Ο Γιώργος Καπούλας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή για την ΕΥ ΖΗΝ Greece εφαρμόζοντας την εμπειρία άνω των 17 ετών σε περιβάλλον Β2Β με σαφείς στόχους και επιτεύγματα. Ο ίδιος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο Event Management και στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη και είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.