Στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, ο από ετών συνεργάτης – εισηγητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με εμπορικές αρμοδιότητες.

Ο ίδιος διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις εταιρείες ΕΛΑΙΣ Α.Ε. (Unilever), ΘΡΑΚΗ Α.Ε., Frigoglass S.A., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Συστήματα Sunlight A.E. και Media Strom σε υψηλόβαθμες θέσεις Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης. Μάλιστα, από τις αρχές του 2013 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικού και εμπορικού στρατηγικού σχεδιασμού, επέκτασης σε διεθνείς αγορές, καθώς και σε θέματα ηγεσίας, coaching και εκπαίδευσης στελεχών. Ο Γ. Ξηρογιαννόπουλος είναι μέλος της ΕΕΔΕ από το 1992 και διδάσκει στρατηγική, marketing και ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού στα μεταπτυχιακά της προγράμματα, καθώς και στα προγράμματα του βρετανικού C.I.M. (Chartered Institute of Marketing).