Σήμερα, οι πιο πολύτιμες αρετές των εργαζομένων είναι αυτές που υπακούουν λιγότερο στους κανόνες του μάνατζμεντ.

Ενθουσιασμός, πρωτοτυπία, αντισυμβατικότητα, τόλμη, υπέρβαση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν αξία στον 21ο αιώνα. Που λίγο θυμίζουν τα προσόντα που μέχρι σήμερα το σύστημα του μάνατζμεντ καλλιεργούσε και αντάμειβε- ιεραρχία, τάξη, ορθολογισμός, επιφυλακτικότητα, έλεγχος.

Οι προκλήσεις που εμφανίζονται σήμερα, προσφέρουν σε όλους μια ευκαιρία για αλλαγή. Αλλαγή στη στρατηγική, στις δομές, στην αντιμετώπιση όλων όσων αποφασίζαμε και εφαρμόζαμε μέχρι σήμερα. Η διαρκής στρατηγική ανανέωση είναι η μόνη που θα βάλει τις επιχειρήσεις ξανά στο παιχνίδι.

Σε μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα παρουσίαση, διάρκεια 4,5 ωρών, ο Gary Hamel δε θα μιλήσει για καλύτερα προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση, τεχνολογία, καινοτομία και στρατηγική μέσα από τις γνωστές σε όλους προτροπές και συνταγές. Έχοντας αναδειχθεί ο #1 business thinker και συνεργαστεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον πλανήτη, ο Hamel φέρνει την αλλαγή στον τρόπο που οι managers εφαρμόζουν το management. Μάθετε πώς την 1η Δεκεμβρίου.

Τι σας προσφέρει το σεμινάριο με τον Gary Hamel
Η υψηλού κύρους εκδήλωση, που αναμένεται να συγκεντρώσει decision-makers από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας, θα σας δώσει τη δυνατότητα:

  • Να αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά μηνύματα της “στρατηγικής εξασθένησης”.
  • Να ενημερωθείτε, αξιολογήσετε, συζητήσετε το νέο μοντέλο διοίκησης που θα προσφέρει τα εφόδια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.
  • Να χτίσετε ένα χαρτοφυλάκιο στρατηγικών υψηλής επιρροής που θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
  • Να διαχειριστείτε την καθημερινή ένταση μεταξύ της καινοτομίας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
  • Να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τις μελλοντικές διοικητικές προκλήσεις που θα καθορίσουν τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ομιλητή και το συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.peoplemanagement.gr ή επικοινωνήστε με την Ειρήνη Φαφούτη (τηλ. 2106617777 εσωτ. 229, [email protected]).