Ο Γιώργος Γκόλιας ανέλαβε καθήκοντα Head of C&B, HR Operations & Recruitment στην Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Όπως δήλωσε στο HR PROFESSIONAL, οι στόχοι του στα νέα του καθήκοντα, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοντέλων αμοιβών παροχών (για Sales, Management, Shared Services), τον ανασχεδιασμό, την τυποποίηση και την απλούστευση όλων των πολιτικών και διαδικασιών του HR, τη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη, τη χάραξη του στρατηγικού πλαισίου για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργούνται ή υπάρχουν στον οργανισμό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα αμοιβών/ανταμοιβών, παροχών, εργασιακών σχέσεων και προσλήψεων και τη σύνδεση των HR εργαλείων μεταξύ τους στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ολιστικών ανταμοιβών.

Έως σήμερα έχει εργαστεί στις Διευθύνσεις HR των εταιρειών BP Hellas, EFG Eurobank, Εμπορική Τράπεζα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, κατείχε τη θέση του HR Director στην Infoassist.

Ο Γ. Γκόλιας είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών, MSc. Αναλογιστική Επιστήμη από το City University του Λονδίνου και Professional MBA in Financial Services, από το ALBA College Athens Greece.