Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών στην ΕΥΔΑΠ, ανέλαβε από τις 5 Ιουνίου 2013 ο Γεώργιος Κραμποκούκης σύμφωνα με ανακοίνωση που πραγματοποίησε η εταιρεία.